Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

--м--и- - Намерени са 14 думи от търсенето
домакин - мн. домакини, м. 1. Собственик, стопанин на дом (по отношение на гостите си). Любезни домакини. 2. Организаторите на някаква общес...
камъшит - само ед. Рогозка от преплетени стъбла от тръстика, свързани с тел, използвана в строителството. Навес от камъшит.
вомитив - (фр. vomitif)Фарм. Средство, предизвикващо повръщане.// прил. вомитивен.
комедия - мн. комедии, ж. 1. Спец. Драматическо произведение със смешен сюжет, както и представянето му на сцена. Комедиите на Шекспир. 2. П...
комисия - мн. комисии, ж. Група лица, назначени или избрани с определена задача. Наборна комисия. Комисия за контрол. Изборна комисия.
комоция - само ед. Спец. В медицината — сътресение.
немотия - само ед. 1. Бедност, сиромашия. 2. Прен. Част от населението, която живее в бедност.
камелия - мн. камелии, ж. Храст с големи бели, розови или червени цветове, както и самите цветове. Дамата с камелиите.
самотия - само ед. Продължителна, абсолютна, мъчителна самота. Прекара две години в самотия. В това място цари истинска самотия.
саможив - саможива, саможиво, мн. саможиви, прил. Който по природа не обича да общува с хора. Жена му е много саможива, не ходи никъде.
фамилия - мн. фамилии, ж. 1. Семейство, род. Известна фамилия. 2. Родово име, което обикновено е трето поред; фамилно име. Съпругата приема ...
хамалин - мн. хамали, м. Човек, който хамалува (в 1 знач.); носач. // прил. хамалски, хамалска, хамалско, мн. хамалски. • Хамалска работа. Т...
поменик - мн. поменици, (два) поменика, м. 1. Списък на имена, които се четат на големи църковни празници за "бог да прости" или з...
измерим - измерима, измеримо, мн. измерими, прил. Който може да бъде измерен.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: