Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

--м-н--- - Намерени са 29 думи от търсенето
гемината - (лат. geminatus 'удвоен')Език. Удвоена сьгласна.// същ. геминация.
демонтаж - само ед. Разглобяване на нещо на съставните му части; отделяне на детайл от някаква система. Демонтаж на автомобилен двигател.
заменяем - заменяема, заменяемо, мн. заменяеми, прил. Който може да се заменя.
доминион - мн. доминиони, (два) доминиона, м. Всяка от бившите британски колонии, която е със самостоятелно управление, но се включва в Брита...
командир - мн. командири м. 1. Ръководител на войскова единица. Командир на полк. 2. Ръководител на група, сформирана за някаква дейност, или...
командор - мн. командори, м. 1. Истор. Висше звание в средновековните духовно-рицарски ордени. 2. Началник на авиационен отред. 3. В Италия —...
командос - мн. командоси, м. 1. Специални части в армията за опасни действия при специални условия. 2. Лице от такава група.
коментар - мн. коментари, (два) коментара, м. Писмено изложени или устни разяснения и разсъждения по обществено-политически или културни съби...
комунист - мн. комунисти, м. Член на комунистическа партия.
комюнике - мн. комюникета, ср. Официално правителствено съобщение в печата за междудържавни отношения или за събития във вътрешния живот.
лимонада - мн. лимонади, ж. 1. Само ед. Сладка газирана, безалкохолна напитка с аромат на лимон. 2. Порция от тази напитка. Изпих две лимонад...
моментен - моментна, моментно, мн. моментни, прил. Който продължава един момент; кратък, преходен. Моментно настроение.
момински - моминска, моминско, мн. момински, прил. Който е присъщ на мома или има отношение към нея. Момински чувства.
каменист - камениста, каменисто, мн. каменисти, прил. 1. За път, почва, земя — който има много камъни. Камениста пътека. 2. Прен. Който е изп...
каменлив - каменлива, каменливо, мн. каменливи, прил. Който е осеян с камъни. Реката беше с каменливо дъно. Каменливо място.
османски - османска, османско, мн. османски, прил. Турски. Османската империя.
романист - мн. романисти, м. Писател на романи.
романски - романска, романско, мн. романски, прил. Който се отнася до народите, чиито езици са свързани по произход с латинския. Романска фил...
романтик - мн. романтици, м. 1. Привърженик и последовател на романтизма. Юго е романтик. 2. Прен. Мечтател.
руменина - само ед. Румен цвят по лицето на човек.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: