Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

--е--- - Намерени са 303 думи от търсенето
аленея - аленееш, мин. св. аленях, мин. прич. аленял, несв.Аленея се. - аленея се. Изглеждам ален; изпъквам с аления си цвят.
анемия - само ед.Спец. Болестно състояние, което се характеризира с намален брой на червените кръвни клетки; малокръвие.
алегро - само ед.1. В музиката - бързо, живо темпо.2. Музикално произведение в същото темпо.
апетит - мн.апетити.1. Желание за ядене.2. Прен. Страст за печалба, домогване до нещо.
аренда - мн. аренди.1. Отдаване на недвижим имот за временно ползване срещу наем.2. Самият наем, който се плаща за използването на наетия и...
атеист - мн. атеисти.Последовател на атеизма; безбожник.
ателие - мн. ателиета.1. Работно помещание на художник, склуптор, фотограф и др.2. Работилница за художествени или модни изделия.
аферим - Разг. Хвала, похвално, браво.
ацетон - Безцветна лекоподвижна и леснозапалима течност, която се употребява като разтворител на смоли, лакове и др.// прил. ацетонов.
авеста - (фр. Avesta, нем. Avesta от перс.)Свещена книга на маздеизма, религия, основана от Зороастър през X в. пр. Хр. и разпространена в ...
агенда - (лат. agenda 'което трябва да се направи')Бележник за вписване на предстоящи задачи.
аперсю - (фр. apercu)Кратко изложение, кратък преглед на нещо.
ареола - (фр. areole по лат. areola 'малка повърхност')1. Мед. Червено кръгче около пъпка на гърда, около рана и под.2. Астрон. С...
афелий - (срвеклат. aphelium по гр. аро 'далеч' + helios 'слънце')Астрон. Най-отдалечената от Слънцето точка от орбитат...
Ахерон - (лат. Acheron от гр. Acheron)Мит. Река в подземното царство, през която Харон прекарвал душите на мъртвите.
ацетил - (нем. Azelyl по лат. acetum 'оцет' + -ил)Хим. Радикал на оцетната киселина.
ацетол - (фр. acetol по лат. acetum 'оцет' + -ол)Хим. Оцет, получен чрез дестилиране; аптекарски оцет.
бленда - мн. бленди, ж.Преграда на обектив за намаляване на отвора, за да се подобри образът; диафрагма.
блесна - блеснеш, мин. св. блеснах, мин. прич. блеснал, се. — вж. блясвам.
врекна - врекнеш, мин. св. врекнах, мин. прич. врекнал, св.- вж. вряквам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: