Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

--е-н- - Намерени са 44 думи от търсенето
блесна - блеснеш, мин. св. блеснах, мин. прич. блеснал, се. — вж. блясвам.
врекна - врекнеш, мин. св. врекнах, мин. прич. врекнал, св.- вж. вряквам.
вметна - вметнеш, мин. св. вметнах, мин. прич. вметнал, св.— вж. вмятам.
вресна - вреснеш, мин. св. вреснах, мин. прич.вреснал, св.— вж. врясвам.
гребна - гребнеш, мин. св. гребнах, мин. прич. гребнал, св.— вж. гребвам.
грейна - грейнеш, мин. св. грейнах, мин. прич. грейнал, св.— вж. грейвам.
дремна - дремнеш, мин. св. дремнах, мин. прич. дремнал, св. — вж. дрямвам.
жребна - мн. жребни, прил. Само за кобила — която е бременна.
заедно - нареч. 1. Съвместно, общо. Работим заедно. 2. Едновременно. Завършихме училище заедно.
заекна - заекнеш, мин. св. заекнах, мин. прич. заекнал, св. — вж. заеквам.
изедно - нареч. 1. Заедно, съвместно. Двата шева вървят изедно. Ръкавите се кроят изедно. 2. Заедно, едновременно. Дойдоха всички изедно. И...
именно - нареч. Точно, тъкмо, по име. Ще ни дойдат гости в събота, а именно тогава е концертът. Писаха за два града, именно за Свищов и Пав...
наедно - нареч. Заедно, вкупом, на едно място.
обедня - обедниш, мин. св. обедних, мин. прич. обеднил, св. — вж. обеднявам.
олекна - олекнеш, мин. св. олекнах, мин. прич. олекнал, св. — вж. олеквам.
омекна - омекнеш, мин. св. омекнах, мин. прич. омекнал, св. — вж. омеквам.
опетня - опетниш, мин. св. опетних, мин. прич. опетнил, св. — вж. опетнявам.
клекна - клекнеш, мин. св. клекнах, мин. прич. клекнал, св. — вж. клякам.
клепна - клепнеш, мин. св. клепнах, мин. прич. клепнал, св. — вж. клепвам.
крекна - крекнеш, мин. св. крекнах, мин. прич. крекнал, св. — вж. кряквам.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: