Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

--е-а - Намерени са 71 думи от търсенето
амеба - мн. амеби.Най-простото едноклетъчно животно с променлива форма на тялото.
арена - мн. арени.1. Кръгла площадка в средата на цирк, където се изпълнява програмата.2. Прен. Област и място на дейност и изява; поприще...
афера - мн. афери.Съмнителна или непочтена проява в търговията или политиката с широк отзвук в обществото.
бреза - мн. брези.Широколистно дърво с бяла кора и сърцевидни листа.// прил. брезов.
внеса - внесеш, мин. св. внесох, мин. прич. внесгй св.— вж. внасям.
взема - вземеш, мин. св. взех, мин. прич. взел, св.— вж. вземам.
влека - влечеш, мин. св. влякох, мин. прич. влякъл.1. Какво/кого. Влача (в 1, 2, 3 и 4 знач.).2.Увличам, привличам. Влече ме математиката....
вреда - мн. вреди, ж. Ущърб, щета. Причинявам вреда. Нанасям вреда.// прил. вреден, вредна, вредно, мн. вредни. Вреден гризач. Това вредно...
врежа - врежеш, мин. св. врязах, мин. прич. врязал, св.— вж. врязвам.
вчера - нареч.1. В деня преди днес.2. Разг. Неотдавна. До вчера ходеше прав под масата, сега много знаеш!
вчеша - вчешеш, мин. св. вчесах, мин. прич. вчесал, св.— вж. вчесвам.
греба - гребеш, мин. св. гребах, мин. прич. гребал, несв.1. Какво. Вадя, вземам с шепа или инструмент течност, насипно вещество, материал....
греда - мн. греди, ж.1. Дълго четвъртито дърво за строеж.2. Гимнастически уред, подобен на такова дърво, закрепен на стойки с определена в...
греша - грешиш, мин. св. греших, мин. прич. грешил, несв.1. Правя, допускам грешки; бъркам.2. Върша грях.
диета - мн. диети, ж. Специален режим на хранене, съобразен със състоянието на организма. Плодова диета.
дреха - мн. дрехи, ж. 1. Ушита от плат или от кожа вещ, която служи за обличане; облекло. Облечи си дрехите, да не стоиш гол. 2. Разг. Сам...
жлеза - мн. жлези, ж. Вътрешен орган у човека и животните, който изработва необходими за организма хормони, секрети или изхвърля вредни за...
заема - заемеш, мин. св. заех, мин. прич. заел, се. — вж. заемам.
съеша - съешиш, мин. св. съеших, мин. прич. съешил, св. — вж. съешавам.
обема - обемеш, мин. св. обех, мин. прич. обел, св. — вж. обемам.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: