Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

--а-о- - Намерени са 25 думи от търсенето
абанос - само ед. Тропическо дърво с твърда черна дървесина, от която се изработват мебели, сувенири.
аналог - мн. аналози, (два) аналога.Предмет или явление, които са сходни, подобни на друг предмет или явление.
анасон - само ед.Тревисто растение, чиито силно миришещи семена се използват в медицината или за подправка на ястия, ракия и др.//прил. ана...
анатом - мн. анатоми, (два) анатома.Специалист по анатомия.
адамов - (по евр. собств. Adam 'Адам')Който се отнася до Адам - първия човек според Библията.адамова глава:а) изображение на чере...
благо- - Първа съставна част на сложни думи със значение:1. Добър, напр. благовъзпитан. благодетелен, благодеяние, благонадежден, благоразу...
глагол - мн. глаголи, (два) глагола, м.Спец. В езикознанието — дума, която означава действие или състояние на лице или предмет.// прил. гла...
диалог - мн. диалози, (два) диалога, м. 1. Разговор между две лица или между група хора. 2. Спец. В литературата — разговор между действащи...
дракон - мн. дракони, (два) дракона, м. 1. Митологично чудовище — крилат люспест змей, обикн. с няколко глави, през които издишва огън, и с...
еталон - мн. еталони, (два) еталона, м. Образец, модел; мерило за сравнение. Това може да служи като еталон. // прил. еталонен, еталонна, е...
ешафод - мн. ешафоди, (два) ешафода, м. Истор. Издигната на публично място площадка, на която се изпълнявали смъртни присъди.
злато- - Първа съставна част на думи, означаваща като злато, от злато, злато, напр. златокрил, златолюспест, златорог, златоносен, златодоб...
класов - класова, класово, мн. класови, прил. 1. Който се отнася до класа (в 1 знач.). 2. Който се отнася до клас3 (в 1 знач.). Класов приз...
крачол - мн. крачоли, (два) крачола, м. Долната част на панталони или гащи, която покрива крака. Намокрих си крачолите в дъжда. Къси крачол...
младок - мн. младоци, м. 1. Разг. Млад човек. 2. Диал. Младо дръвче или издънка.
мрамор - мн. мрамори, м. 1. Само ед. Твърд камък с варовит състав и различно оцветяване, който се използва в скулптурата и строителството. ...
оратор - мн. оратори, м. 1. Лице, което произнася реч. 2. Разг. Лице, което има дарба да говори красноречиво. // прил. ораторски, ораторска...
планов - планова, планово, мн. планови, прил. 1. Който се извършва по предварителен план. Планова операция. 2. Който е свързан с разработва...
плафон - мн. плафони, (два) плафона, м. Спец. В архитектурата — украсен таван или част от таван.
право- - Първа съставна част на сложни думи със значение, който се отнася към право,, напр.: правораздаване, правосъдие, правоспособен, пра...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: