Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

-- - Намерени са 66 думи от търсенето
бе - част. Разг.1. При обръщение обикн. към мъж или дете - за подсилване на обръщението и изразяване на близост, фамилярност.2. За обръ...
де - съюз и нареч. Разг. Къде. Де отиде?
еж - ежът, ежа, мн. ежове, (два) ежа, м. Таралеж. // прил. ежов, ежова, ежово, мн. ежови.
ей - част. Разг. 1. За посочване или за подсилване на посочване, обикновено в съчетание с показателни думи: ето. Къде да се подпиша? —Е...
ек - екът, ека, мн. екове, (два) ека, м. 1. Ехо. Екът на балкана. 2. Ехтеж, кънтеж. Ек от падаща вода.
ер - ерът, ера, мн. ерове, (два) ера, м. Спец. В езикознанието — название на буквите ъ и ь. // прил. еров, ерова, ерово, мн. ерови. Еро...
ех - част. За усилване при изразяване на копнеж, мечта, желание. Ех, да можех сега за секунда да се върна в ония години!
еш - ешът, еша, мн. ешове, (два) еша, м. Разг. Един от два предмета, които образуват цяло като двойка. Тия обувки не са ешове.
ме - — вж. аз.
не - част. 1. Изразява отрицание пред различни части на изречението: пълно при сказуемото и частично при другите части. Не зная. 2. При...
ре - само ед. Вторият тон от нотната стълбица и знакът за него.
се - — вж. себе си.
те - вин. тях, крат. ги, дат. остар. тям, крат. им, лично мест. За заместване на лица и/или предмети, за които се говори. Трябваше да к...
хе - част. Разг. За посочване; ей, ето там. Хе къде е селото, зад оная горичка!
че - съюз. 1. За въвеждане на подчинено допълнително изречение, което предава съобщение от говорещото лице или възпроизвежда съобщение....
ще - част. За образуване на бъдеще време на глаголите.
ви - притеж. мест.- вж. ваш.
ги - вж. те.
из - предлог. Означава място, определено пространство, в което се извършва движение в различни посоки; нещо се разпръсква или нещо се н...
им - — вж. те.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: