Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

-р--- - Намерени са 222 думи от търсенето
аргат - мн. аргати.Остар. Наемен земеделски работник; ратай.
аргон - Химичен елемент - газ без цвят и миризма, който се съдържа във въздуха и се използва в електрическите и луминисцентните лампи.
ареал - мн. ареали, (два) ареала.Област, в чиито граници са разпространени определени видове растения, животни, езикови явления.
арена - мн. арени.1. Кръгла площадка в средата на цирк, където се изпълнява програмата.2. Прен. Област и място на дейност и изява; поприще...
арест - мн. арести, (два) ареста.1. Задържане на лице под стража.2. Помещение, в което държат под стража.
армея - Диал.1. Кисело зеле.2. Саламура на кисело зеле.// прил. армеев.
армия - мн. армии.1. Въоръжените сили на една държава.2. Оперативно войсково обединение на няколко корпуса или дивизии.3. Прен. Огромна съ...
арсен - Химически елемент - крехко сиво-бяло вещество с метален блясък.
артък - 1. Прил. Който е в повече, в излишък.2. Същ. Излишък.
архив - мн. архиви, (два) архива.1. Учреждение или отдел в учреждение,където се приемат, обработват и съхраняват стари документи и се орга...
Аргус - (по гр. собств. Argous)1. Мит. В гръцката митология - стоок пазач великан, който никога не затварял всичките си очи.2. Прен. Бдите...
Ариел - (евр. ariely 'божи лъв')Мит. Добър въздушен дух в средновековните западноевропейски митове.
ариец - (по санскр. аrуа 'благороден')1. Ист. Представител на древен индоевропейски народ, завладял Сев. Индия и Иран между II и...
армюр - (фр. armure)Текст. Украшение върху плат, нанесено още при неговото изтъкаване.
артел - (рус. артель)Книж. Стопанска задруга.// Прил. артелен.
архи- - (по гр. arche 'начало; власт')Първа съставна част на сложни думи със значение 'първо-' (за старшинство); '...
аршин - (тур. arsin от перс. ars 'лакът')Мярка за дължина, равна на 68,58 см (турски аршин) или 71,2 см (руски аршин).
брава - мн. брави.Механизъм за заключване на врата; ключалка.
браво - междум.За изразяване на одобрение, възхищение; отлично, много добре, превъзходно.
брада - мн. бради.1. Предната издадена част на долната челюст у човека; брадичка.2. Космите , които израстват по лицето на мъжа.3. Тези ко...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: