Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

-р-к-- - Намерени са 29 думи от търсенето
бракма - мн. бракми.Разг. Пренебр. Счупен, раздрънкан предмет, машина, апарат.
брокат - само ед.Вид тежък копринен плат със златни или сребърни нишки.
бръкна - бръкнеш, бръкнах, бръкнал- вж. бръквам.
врекна - врекнеш, мин. св. врекнах, мин. прич. врекнал, св.- вж. вряквам.
врякам - врякаш, несв.1. За жаба - крякам.2. Прен. Разг. Врещя.3. Разг. Пренебр. Вдигам врява (в 1 знач.), карам се, крещя прегракнал.
врякна - врекнеш, мин. св. врякнах, мин. прич. врякнал, св.Врекна.
гракам - гракаш, несв.Грача.
гракна - гракнеш, мин. св. гракнах, мин. прич. гракнал, св.— вж. граквам.
дракон - мн. дракони, (два) дракона, м. 1. Митологично чудовище — крилат люспест змей, обикн. с няколко глави, през които издишва огън, и с...
кръкна - кръкнеш. мин. св. кръкнах, мин. прич. кръкнал, св. — вж. кръквам.
мръква - несв. и мръкне, св.; безл. Пада мрак, става тъмно, започва нощта. През зилшта мръква рано. — мръква се/мръкне се. Мръква.
мръкне - мин. св. мръкна, мин. прич. мръкнало, св. — вж. мръква.
пръкна - пръкнеш, мин. св. пръкнах, мин. прич. пръкнал, св. — вж. пръквам.
тръкна - тръкнеш, мин. св. тръкнах, мин. прич. тръкнал, св. — вж. тръквам.
цръкна - цръкнеш, мин. св. цръкнах, мин. прич цръкнал. св. — вж. цръквам.
щръкна - щръкнеш, мин. св. щръкнах, мин. прич. щръкнал, св. - вж. щръквам.
брокер - мн. брокери.Посредник на търговски сделки; борсов посредник.// прил. брокерски.
оракул - мн. оракули, (два) оракула, м. 1. Жрец, който предсказва бъдещето. 2. Човек, чиито думи се сбъдват; пророк. // прил. оракулски, ор...
крекна - крекнеш, мин. св. крекнах, мин. прич. крекнал, св. — вж. кряквам.
крякам - крякаш, несв. 1. За жаба или птица — издавам остър вик. Жабите крякат в реката. 2. Пренебр. За човек — викам пронизително, като го...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: