Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

-о----м - Намерени са 97 думи от търсенето
волфрам - само ед.Спец. Химически елемент — твърд, тежък и труднотопим метал със сребрист цвят, който се използва в електротехниката и елект...
годявам - годяваш, несв. и годя, св.; кого.Уреждам годеж, правя годеж.— годявам се/годя се.Обявявам своя годеж.
гощавам - гощаваш, несв. и гостя, св.; кого, с какво.Поднасям на гост ядене и пиене; храня, нахранвам. С какво ще ги гостиш? Да не искаш да ...
додавам - додаваш, несв. и додам, св. 1. Какво. Давам допълнително към нещо вече дадено (обикн. пари). Додадох още сто лева. 2. Казвам допъл...
докуцам - докуцаш, св. - вж. докуцвам.
допирам - допираш, несв. и допра, св. 1. Какво, до какво, о какво. Придвижвам, премествам нещо да стои плътно до друго, да е в пряк контакт ...
досягам - досягаш, несв. и досегна, св. 1. Какво/кого. Протягам напред ръка, за да осъществя допир, контакт; докосвам, допирам. Не мога да д...
добавям - добавяш, несв. и добавя, св.; какво. Слагам, давам, казвам, пиша и др. още към нещо. Добавих две лъжици сол. Добавям пари. Той доб...
добивам - добиваш, несв. и добия, св.; какво. 1. Получавам в резултат на вложен труд, извличам от земята. Добивам руда. Добивам мед. 2. Влаг...
довявам - довяваш, несв. и довея, св.; какво. Докарвам до определено място чрез веене. Вятърът довя сухи листа.
догарям - догаряш, несв. и догоря, св. 1. Горя докрай, до последния предел. Огънят догаря. 2. Прен. Постепенно отслабвам, изчезвам, отпадам,...
додявам - додяваш, несв. и додея, св.;на кого. Разг. Досаждам, дотягам, омръзвам. Стига си ми додявал!
дозирам - дозираш, несв. и св.; какво. Определям, размервам дози от нещо. Маслото при готвене трябва да е добре дозирано. // същ. дозиране, ...
докарам - докараш, св. — вж. докарвам.
докачам - докачаш, несв. и докача, св. 1. Разг. Как-вокого. Докосвам (в 1 знач.). С пръст да го докачиш, ще ревне. 2. Разг. Какво. Вземам, п...
докопам - докопаш, св. — вж. докопвам.
долавям - долавяш, несв. и доловя, св.; какво. Възприемам с ума си или чрез сетивата си. Долавям смущението в гласа му. Долових твоите думи.
долагам - долагаш, несв. и доложа, св. Докладвам официално на началник в службата. Разрешете да доложа!
долитам - долиташ, несв. и долетя, св. 1. Пристигам, летейки. Врабчето долетя при мен. Самолетите долитаха на летището. Долетях от Русе. 2. ...
донасям - донасяш, несв. и донеса, св. 1. Какво/ кого. Нося по посока на лицето, което е център на събитията (най-често един от участниците ...
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: