Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

-е-и- - Намерени са 50 думи от търсенето
безир - само ед.Преработено растително масло за блажни бои или за грундиране.// прил. безирен.
берил - (фр. beryl от нлат. beryllus, гр. beryllos от инд.)Минер. Скъпоценен камък с жълтеникав цвят.// Прил. берилов.
везир - мн. везири.В мюсюлманските държави - висше административно лице, министър.// прил. везирски.
велик - велика, велико, мн. велики.1. Който значително превъзхожда обичайното.2. Остар. За чувство - много, извънредно силен.
векил - (тур. vekil от ар.)Ист. Пълномощник, повереник, агент.// прил. векилски.
гемия - мн. гемии, ж. Разг.Неголям кораб с платна.• Потънали му гемиите. Разг. Умислил се, замислил се, като че има сериозна грижа.
гений - геният, гения, мн. гении, м.1. Творец с висша творческа способност.2. Самата висша творческа способност.
дефис - мн. дефиси, (два) дефиса, м. Спец. Малко тире, което се използва при писане на сложни думи, напр. заместник-директор, синьо-червен...
дебит - само ед. Спец. Количеството течност или газ, което преминава през дадено място за единица време. Воден дебит на извор.
девиз - мн. девизи, (два) девиза, м. Кратко изречение, като изразява ръководеща поведението или дейността мисъл. Девизът на София е '...
делим - делима, делимо, мн. делими, прил. Който може да се дели. // същ. делимост, делимостта, ж.
делия - мн. делии, м. 1. Истор. Турски войник от XVIII — XIX в., който се занимава с грабежи и насилия. 2. Разг. Буен човек.
деци- - Първа съставна част на сложни думи за мерни единици със значение една десета част, напр. дециметър, децилитър и др.
жених - мн. женихи, м. 1. Кандидат за женитба. 2. Младоженец.
зенит - само ед. Спец. 1. Най-високата точка на видимата небесна сфера. 2. Най-висока точка в развитието на нещо — на успех, кариера; апог...
зефир - само ед. 1. Лек, приятен вятър. От водата полъхваше зефир. 2. Наименование на различни сладкарски изделия с лек крем.
зехир - само сд. 1. Остар. Отрова. Горчиво като зехир. 2. Разг. Яд; злоба. Изливам си зехира.
кесим - неизм. • Едно към кесим. Разг. Произволно. Продадох го на цена едно към кесим.
кесия - мн. кесии, ж. 1. Разг. Портмоне. 2. Торбичка, направена от хартия, за поставяне на продукти. 3. Торбичка от груб плат за обтриване...
легия - мн. легии, ж. Истор. Отред от български доброволци в чужбина преди Освобождението. Легията на Раковски в Белград.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: