Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

-а---а - Намерени са 221 думи от търсенето
загина - загинеш, мин. св. загинах, мин. прич.. загинал, св. — вж. загивам.
загуба - мн. загуби, ж. 1. Лишаване от нещо ценно — материални придобивки, човешки живот и т. н. Държавата понася огромни загуби на средств...
загъна - загънеш, мин. св. загънах, мин. прич. загънал, св. — вж. загъвам.
задуха - само ед. Разг. Задух.
задуша - задушиш, мин. св. задуших, мин. прич. задушил, св. — вж. задушавам.
задяна - заденеш, мин. св. задянах, мин. прич. задянал, св. — вж. задявам.
заекна - заекнеш, мин. св. заекнах, мин. прич. заекнал, св. — вж. заеквам.
заемка - мн. заемки, ж. 1. Спец. Дума, заета от чужд език, обикн. за назоваване на ново понятие. 2. Нещо, заето от друг народ, в областта н...
закана - мн. закани, ж. Изразена с думи или жест заплаха. Отправям закана.
закача - закачиш, мин. св. закачих, мин. прич. закачил, св. — вж. закачам.
закича - закичиш, мин. св. закичих, мин. прич. закичил, св. — вж. закичвам.
закова - заковеш, мин. св. заковах, мин. прич. заковал, св. — вж. заковавам.
закога - нареч. С отрицание или във въпрос — означава, че времето за извършване на нещо е изтекло. Закога ще лягаш, вече се съмна. Няма зак...
залежа - залежиш, мин. св. залежах, мин. прич. залежал, св. — вж. залежавам.
залижа - залижеш, мин. св. зализах, мин. прич. зализал, св. -— вж. зализвам.
залича - заличиш, мин. св. заличих, мин. прич. заличил, св. — вж. заличавам.
залъжа - залъжеш, мин. св. залъгах, мин. прич. залъгал, св. — вж. залъгвам.
замажа - замажеш, мин. св. замазах, мин. прич. замазал, св. — вж. замазвам.
замета - заметеш, мин. св. заметох, мин. прич. замел, св. — вж. замитам.
замижа - замижиш, мин. св. замижах, мин. прич. замижал, св. — вж. замижавам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: