Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

rg - Намерени са 128 думи от търсенето
арго - В езикознанието - таен език на съсловие, на социална група.
търг - търгът, търга, мн. търгове, (два) търга, м. Публична състезателна разпродажба, при която продаваното получава този, който предложи...
ерго - нареч. Следователно, значи, и така.
аргат - мн. аргати.Остар. Наемен земеделски работник; ратай.
аргон - Химичен елемент - газ без цвят и миризма, който се съдържа във въздуха и се използва в електрическите и луминисцентните лампи.
Аргус - (по гр. собств. Argous)1. Мит. В гръцката митология - стоок пазач великан, който никога не затварял всичките си очи.2. Прен. Бдите...
гарга - мн. гарги, ж.Черна креслива птица, подобна на гарван, но с по-малки размери.
карго - само ед. 1. Товар на кораб. 2. Застраховка на стоки, превозвани с кораб.
ларго - само ед. I. Разг. Широка, обикн. главна улица в град. Разхождам се по ларгото. 2. Като нареч. Спец. В музиката — бавно, широко тем...
морга - мн. морги, ж. 1. Помещение, в което се съхраняват трупове на покойници до идентифицирането, аутопсията или погребването им. 2. Пре...
орган - мн. органи, (два) органа, м. 1. Част от организъм с определена структура и функция. Зрителен орган. 2. Оръдие, средство. Телевизия...
оргия - мн. оргии, ж. Разпуснато пиршество.
тарга - мн. тарги, ж. Разг. 1. Малка дървена платформа за пренасяне на строителни материали, пръст, тор и др. 2. Сандъче с отделения за бу...
черга - мн. черги, ж. 1. Постелка или завивка. Къщата беше застлана с пъстри черги. 2. Прен. Разг. Социално положение. Търси си жена от св...
юрган - мн. юргани, (два) юргана, м. Дебела завивка за спане, изпълнена с памук или вълна. Завивам се с юрган. // прил. юргански, юрганска...
сорго - само ед. Род тревисти едногодишни или многогодишни растения за фураж или за технически нужди.
ерген - мн. ергени, м. Разг. 1. Момък на възраст за женене. Вече е ерген. 2. Неженен мъж. Стар ерген. Остана ерген. // същ. умал. ергенче,...
жаргон - само ед. 1. Спец. Говор на социална група (ученици, войници), отличаващ се с експресивни думи и изрази — чужди, диалектни, новообр...
пъргав - пъргава, пъргаво, мн. пъргави, прил. 1. Подвижен и бърз. Пъргаво дете. 2. Който за малко време свършва много работа; сръчен, раб...
стърга - мн. стърги, ж. 1. Тесен отвор, през който овцете преминават една по една, за да бъдат издоени. 2. Прен. Разг. Трудност, препятстви...
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: