Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
подбера - подбереш, мин. св. подбрах, мин. прич. подбрал, св. — вж. подбирам.
подбода - подбодеш, мин. св. подбодох, мин. прич. подбол, св. —- вж. подбождам.
подбуда - мн. подбуди, ж. Причина, която предизвиква определено действие; подтик.
подваря - подвариш, мин. св. подварих, мин. прич. подварил, св. — вж. подварявам.
подведа - подведеш, мин. св. подведох, мин. прич. подвел, св. — вж. подвеждам.
подвежа - подвежеш, мин. св. подвезах, мин. прич. подвезал, св. — вж. подвезвам.
подемам - подемаш, несв. и подема, св.; какво. 1. Подхващам нещо, което трябва да се повдигне; издигам. 2. Продължавам нещо започнато. Подем...
подзема - подземеш, мин. св. подзех, мин. прич. подзел, св. — вж. подземам.
подишам - подишаш, св. — вж. подишвам.
подкана - мн. подкани, ж. Подтикване към определено действие; подканване.
подканя - подканиш, мин. св. подканих, мин. прич. подканил, св. — вж. подканвам.
подкача - подкачиш, мин. св. подкачих, мин. прич. подкачил, св. — вж. подкачвам.
подкова - мн. подкови, ж. 1. Извита като дъга желязна пръчка с дупки за заковаване към копитата на животно. 2. Остар. Извита желязна пръчка ...
подлижа - подлижеш, мин. св. подлизах, мин. прич. подлизал, св. — вж. подлизвам.
подлога - мн. подлоги, ж. 1. Съд, който се подлага под тежко болен или неподвижен човек за ходене по нужда в леглото. 2. Прен. Пренебр. Чове...
подложа - подложиш, мин. св. подложих, мин. прич. подложил, св. — вж. подлагам.
подлуча - подлучиш, мин. св. подлучих, мин. прич. подлучил, св. — вж. подлучвам.
подмажа - подмажеш, мин. св. подмазах, мин. прич. подмазал, св. — вж. подмазвам.
подмамя - подмамиш, мин. св. подмамих, мин. прич. подмамил, св. — вж. подмамвам.
подмина - подминеш, мин. св. подминах, мин. прич. подминал, св. — вж. подминавам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: