Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
стрелям - стреляш, несв. 1. Изхвърлям стрела с лък. Някога хората са стреляли по животните, за да се хранят, а не за развлечение. 2. С какво...
сюзерен - мн. сюзерени, м. 1. Истор. През феодализма в Западна Европа - едър земевладелец, който господства над зависими от него васали. 2. ...
свенлив - свенлива, свенливо, мн. свенливи, прил. 1. Който е стеснителен, срамежлив, нерешителен, плах. Свенливо момиче. 2. Който изразява с...
свестен - свястна, свястно, мн. свестни, прил. 1. Който е разумен, разбран, порядъчен, отзивчив. Той е много свестен човек. 2. Който е качес...
светиня - мн. светини, ж. 1. Място, храм, реликва, обявени от църквата за свети. Тази икона е светиня. 2. Нещо много скъпо, на голяма почит....
светлея - светлееш, мин. св. светлях, мин. прич. светлял, несв. 1. Ставам светъл. Небето бързо светлее. 2. Откроявам се със светъл цвят или ...
светлик - мн. светлици, (два) светлика, м. 1. Обикн. в художествената литература — светлина. 2. Прен. Радост; надежда. Децата са светликът н...
светски - светска, светско, мн. светски, прил. 1. Който не е религиозен, църковен; граждански, мирски. 2. Който е свързан с висшето общество...
свредел - мн. свредели, (два) свредела, м. Приспособление, с което се пробиват дупки в твърди предмети — дърво, метал и др.; бургия.
себе си - крат. се, дат. на себе си, крат. си,, възвр. л. мест. 1. Само себе си или на себе си. За обект, който съвпада с вършителя на дейст...
себичен - себична, себично, мн. себични, прил. Който обича само себе си; егоистичен. // нареч. себично. // същ. себичност, себичността, ж.
северен - северна, северно, мн. северни, прил. 1. Който е в посока север. Северна стая. 2. Който идва от север. Северен вятър. 3. Който е ра...
сегмент - мн. сегменти, (два) сегмента, м. Спец. 1. В геометрията — част от кръг, ограничена с дъга и хорда. 2. В геометрията — част от кълб...
седефен - седефена, седефено, мн. седефени, прил. 1. Който е направен от седеф (в 1 знач.). 2. Прен. Който е бял и лъскав като седеф. Седефе...
седефче - мн. седефчета, ср. Отровно растение с перести листа и тежка миризма.
секстет - мн. секстети, (два) секстета, м. Спец. 1. Музикално произведение със самостоятелни партии (вокални или инструментални) за шестима ...
селение - мн. селения, ср. Остар. Място за живеене, жилище. Небесни селения.
селянин - мн. селяни, м. 1. Жител на село. 2. Пренсбр. Нецивилизован, некултурен човек.
семедел - мн. семедели, (два) семедела, м. Вътрешна част на семе, в която се съдържа зародишът на бъдещото растение.
семенен - семенна, семенно, мн. семенни, прил. Който се отнася до семе. Семенна обвивка.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: