Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ята - Намерени са 20 думи от търсенето
юта - само ед. 1.Храстовидно тропическо влакнодайно растение, чиито влакна се употребяват за тъкани, въжета, чували и др. 2.Влакната на ...
яка - мн. яки, ж. Част от дреха, която е прикрепена към вратната извивка или е продължение на реверите. Плетена яка. Бяла яка. Шал яка. ...
яма - мн. ями, ж. Голяма дупка, изровена в земята. Помийна яма. Вълкът попадна в ямата с капана. Въздушна яма. Въздушен участък, в който...
ято - мн. ята, ср.1. Група птици, които се движат заедно; орляк. Лястовичите ята отлитат на юг.2. Прен. Група хора, обикновено деца. Дец...
ятак - мн. ятаци, м. Лице, което укрива занимаващи се с конспиративна дейност и им помага.
мятам - мяташ, несв. и метна, св. 1. Какво. Хвърлям. Мятам копие. 2. Кого. Повалям на земята. 3. Какво. Покривам, простирам. Метна пъстро ...
вмятам - вмяташ, несв. и вметна, св.; какво.Прибавям набързо дума, израз в устен разговор.
смятам - смяташ, несв. и сметна, св. 1. Какво. Изчислявам, пресмятам. Смятам си печалбата за днес. Сметнах си разходите. 2. Мисля, допускам...
ятаган - мн. ятагани, (два) ятагана, м. Истор. Дълъг закривен турски нож.
замятам - замяташ, несв. и заметна, св.; какво. 1. Прехвърлям две части една върху друга; премятам; залягам (шал, пелерина). Заметна шала и ...
измятам - измяташ, несв. и изметна, св.; какво. Причинявам изкривяване. Влагата измята дъските. — измятам се/изметна се. 1. За дъска, плоско...
намятам - намяташ, несв. и наметна, св. 1. Кого) какво, с какво. Мятам отгоре върху някого или нещо, загръщам, без да обличам. Наметнах го с...
отмятам - отмяташ, несв. и отметна, св. 1. Какво. Отмествам покривало. Отметна одеялото. 2. Какво/кого. Отбелязвам. Отметна учениците, които...
помятам - помяташ, несв. и пометна, св. Разг. За бременна жена - преждевременно се освобождавам от плода по мое желание или без мое желание;...
смятане - само ед. Остар. Учебен предмет в началните класове за изучаване на елементарните действия с числа; аритметика.
запрятам - запряташ, несв. Запретвам.
подмятам - подмяташ, несв. и подметна, св. 1. Какво/кого. Хвърлям неколкократно нагоре. 2. Какво. Движа нагоре-надолу. Подмятам торбата. 3. Р...
премятам - премяташ, несв. и преметна, св. 1. Какво. Мятам през нещо, над нещо. Премятам дрехата през оградата. Премятам крак върху крак. 2. ...
пресмятам - пресмяташ, несв. и пресметна, се. 1. Правя сметка; смятам, изчислявам. Пресметни колко струва! 2. Предвиждам, предполагам, допуска...
помятам се - помяташ се, несв. и пометна се, св. Разг. Отказвам да направя нещо обещано; отмятам се.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: