Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ържа - Намерени са 57 думи от търсенето
въздържан - въздържана, въздържано, мн. въздържани, прил.1. Който умее да се въздържа.2. Резервиран.// нареч. въздържано.// същ. въздържаност,...
държавник - мн. държавници, м. Човек, който заема висш пост в държавните органи на властта. Велик държавник. // прил. държавнически, държавнич...
одържавен - одържавена, одържавено, мн. одържавени, прил. Който е станал държавна собственост. Одържавено производство.
поддържам - поддържаш, несв. 1. Какво/кого. Подпирам, крепя да не падне. Колоните поддържат сградата. 2. Кого/какво. Оказвам подкрепа, поддръж...
престържа - престържеш, мин. св. престъргах, мин. прич. престъргал, св. — вж. престъргвам.
придържам - придържаш, несв. и придържа, се.; какво/кого. Държа, за да не падне. Придържам го подръка. — придържам се/придържа се. 1. Държа се...
неиздържан - неиздържана, неиздържано, мн. неиздържани, прил. Който не е направен, както трябва; който не отговаря на дадени изисквания. Стилов...
съдържание - мн. съдържания, ср. 1. Само ед. Това, което се съдържа в нещо. Изсипа съдържанието на чантата си на леглото. 2. Тема, основна лини...
съдържател - съдържателят, съдържателя, мн. съдържатели, м. Лице, което притежава хотел, ресторант и др.; собственик.
въздържание - само ед.Остар. Самоограничение.
въздържател - въздържателят, въздържателя, мн. въздържатели, м.Човек, който доброволно и съзнателно се е отказал от употреба на алкохол. Да не с...
невъздържан - невъздържана, невъздържано, мн. невъздържани, прил. Който не може да се въздържа; буен, избухлив. Невъздържан характер. // същ. не...
самодържавен - самодържавна, самодържавно, мн. самодържавни, прил. 1. Който се отнася до самодържавие. 2. Който е с абсолютна държавна власт.
самодържавие - само ед. 1. Система на управление, основана на неограничена държавна власт. 2. Истор. В Русия преди революцията — неограничена вла...
съдържателен - съдържателна, съдържателно, мн. съдържателни, прил. Който има богато съдържание; съществен, смислен. Съдържателен разказ. // нареч...
съдържателка - мн. съдържателки, ж. Жена съдържател.
самоиздържам се - самоиздържаш се, несв. 1. Живея на самоиздръжка. 2. За предприятие, учреждение — съществувам със собствени приходи.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: