Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ъгъ - Намерени са 15 думи от търсенето
ага - мн. аги.Истор. Почетно звание, което българите по време на турското робство дават на високопоставен турчин.
его - само ед. Аз, собствената ми личност.
иго - само ед. Робство, гнет. Турско иго.
ъгъл - мн. ъгли, (два) ъгъла.1. В геометрията - част от равнина между две прави линии излизащи от една точка.2. Място където се пресичат ...
кръгъл - кръгла, кръгло, мн. кръгли, прил. 1. Който има форма на кръг. Кръгла луна. Кръгъл диск. 2. Прен. Който е съвършен, завършен, пълен...
триъгълен - триъгълна, триъгълно, мн. триъгълни, прил. Който има форма на триъгълник. Триъгълна кутия. Триъгълна маса.
краеъгълен - краеъгълна, краеъгълно, мн. краеъгълни, прил. • Краеъгълен камък. Основен, най-важен (въпрос, проблем и др.).
крайъгълен - крайъгълна, крайъгълно, мн. крайъгълни, прил. Краеъгълен.
триъгълник - мн. триъгълници, (два) триъгълника, м. 1. Спец. Геометрична фигура, състояща се от три страни. Чертая равностранен триъгълник. 2. ...
осмоъгълник - мн. осмоъгълници, м. Геометрическа фигура с осем ъгъла.
правоъгълен - правоъгълна, правоъгълно, мн. правоъгълни, прил. Който е с поне един прав ъгъл. Правоъгълен триъгълник.
многоъгълник - мн. многоъгълници, (два) многоъгълника, м. Спец. Геометрическа фигура, която лежи в една равнина, ограничена от начупена затворена...
правоъгълник - мн. правоъгълници, (два) правоъгълника, м. Правоъгълен четириъгълник.
седмоъгълник - мн. седмоъгълници, (два) седмоъгълника, м. В геометрията — многоъгълник със седем ъгъла.
четириъгълник - мн. четириъгълници, (два) четириъгълника, м. Геометрична фигура, която има четири ъгъла.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: