Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

щина - Намерени са 36 думи от търсенето
вина - мн. вини, ж.1. Простъпка, провинение. Имаш голяма вина.2. Отговорност за станала щета. Кой ще поеме вината за загубите?3. Причина ...
гина - гинеш, мин. св. гинах, мин. прич. гинал, несв.Умирам от неестествена смърт; пропадам, изчезвам, загивам. Те ще живеят в богатство ...
зина - зинеш, мин. св. зинах, мин. прич. зинал, св. — вж. зинвам.
мина - мн. мини, ж. 1. Подземна галерия в рудник. 2. Взривен снаряд, който се поставя в земята или под водата и избухва при натиск. Проти...
рина - ринеш, мин. св. ринах, мин. прич. ринал, несв.; какво. Греба с лопата и хвърлям. Рина сняг. • С лопата да ги ринеш. Много са.
вещина - само ед.Опитност, умение, сръчност. Върши с вещина работата си.
същина - мн. същини, ж. Най-важното, най-значимото в съдържанието на нещо; същност. Той осъзна същината на проблема. Същина на литературна ...
община - мн. общини, ж. 1. Административна единица, в която се осъществява местно самоуправление, подразделение на област. Великотърновска ...
пущина - мн. пущини, ж. Разг. Нещо, назовано с оценъчно укорно или ласкателно отношение. Де са тия пущини, очилата?
общинар - общинарят, общинаря, мн. общинари, м. Член на управлението на община; общински чиновник.
пращина - мн. пращини, ж. Смачкани и ферментирали плодове за ракия.
пущинак - мн. пущинаци, (два) пущинака, м. Пусто, необитаемо място; пустош.
бумащина - само ед.Пренебр. Формализъм в административната работа; канцеларщина, бюрокрация.
горещина - мн. горещини, ж.1. Само ед. Висока температура, силна топлина. Как стоиш в тая горещина?2. Горещо време, жега, зной. Големи горещи...
диващина - мн. диващини, ж. 1. Проява на дивак. 2. Глупава постъпка, безсмислица.
зверщина - мн. зверщини, ж. Зверство.
сбирщина - само ед. 1. Разг. Пренебр. Хора, събрани без подбор; пасмина, тълпа. В Народното събрание се е събрала една сбирщина, която мисли ...
свинщина - мн. свинщини, ж. 1. Само ед. Характер или качество на свиня. Свинщина е да се яде толкова много. 2. Прен. Само ед. Мръсотия, безре...
детинщина - мн. детинщини, ж. Проява или качество, присъщи на дете. Стига вече с тия детинщини!
дяволщина - мн. дяволщини, ж. Остар. Дяволия.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: