Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

чина - Намерени са 32 думи от търсенето
маточина - само ед. Тревисто растение с приятен лимонов мирис, използвано като билка с успокояващо действие.
месечина - само ед. Луна, месец. Кръглолика месечина. // същ. умал. месечинка, мн. месечинки, ж. • Ще видя нещо на месечина. Разг. Никога ня...
начинаещ - начинаеща, начинаещо, мн. начинаещи, прил. 1. Който неотдавна е започнал нова дейност, занимание (и затова е без достатъчно опит/з...
плитчина - мн. плитчини, ж. Плитко място във воден басейн. Корабът заседна в плитчините на залива.
широчина - мн. широчини. 1. Обикн. ед. Разстоянието между двете крайни срещулежащи точки на тясната страна на предмет.2. Спец. Ширина.
белтъчина - само ед. и белтъчини само мн.Спец. Сложно органично вещество, основна съставна част на животинските и растителните организми; белт...
дълбочина - мн. дълбочини, ж. 1. Размер, който показва разстоянието от повърхността надолу по вертикала или от отвора надолу по верти-кала и о...
къртичина - мн. къртичини, ж. Купчинка пръст, изровена от къртица. Сутрин намираха все нови къртичини в градината.
метличина - мн. метличини, ж. Полско цвете с тъмносини цветове, което расте като бурен. Букет от метличини.
начинание - мн. начинания, ср. Започнато, предприето от някого дело. Продължаваме начинанията на предшествениците си.
начинателен - начинателна, начинателно, мн. начинателни, прил. Спец. Който означава начало на действие. Начинателни глаголи. // същ. начинателно...
първопричина - само ед. Основна, най-важна причина.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: