Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

чение - Намерени са 47 думи от търсенето
увлечение - мн. увлечения, ср. 1. Обикновено кратковременна страст, въодушевление. Увлечение по религията. Младежки увлечения. 2. Обикновено к...
изречение - мн. изречения, ср. Спец. В граматиката — граматически и интонационно оформена единица, чрез която се изразява и съобщава завършена...
заключение - мн. заключения, ср. 1. Извод, логическо следствие. От облеклото и си направих заключение, че е бедна. 2. Преценка на експерт, на л...
насърчение - мн. насърчения, ср. Дейност на насърчител.
вероучение - вероучение ср., само ед.1. Учение за основните положения в една религия.2. Това учение като учебна дисциплина.
облекчение - мн. облекчения, ср. 1. Състояние на лекота, освобождаване от напрежение, тежест, болка. След инжекцията почувства облекчение. С об...
назначение - мн. назначения, ср. 1. Заповед за назначаване на някаква служба. 2. Предназначение, сфера на употреба: Високо назначение на литера...
увеличение - мн. увеличения, ср. 1. Увеличаване. Няколко увеличения на цените. 2. Обем, размер и др., с които нещо нараства. Увеличението на за...
извлечение - само ед. Извадка от документ или текст. Препис-извлечение.
изключение - мн. изключения, ср. Отклонение от типичното или от правилото. Всяко правило си има изключение. • Без изключение. В пълния брой. Вс...
зъболечение - само ед. Лекуване на зъбите.
иглолечение - само ед. Метод за лечение, при който в специални точки на тялото се забиват игли; акупунктура.
калолечение - само ед. Спец. Физиотерапевтично лечение със специална кал (тиня), притежаваща лечебни свойства. Ще ходя на калолечение. Прилагам ...
обозначение - мн. обозначения, ср. Поставен върху нещо знак.
ограничение - мн. ограничения, ср. 1. Ограничаване. 2. Правило, норма, които ограничават някакви действия.
ожесточение - само ед. Състояние на силно озлобление, на жестокост и крайно напрежение. С ожесточение късаше писмата и.
развлечение - мн. развлечения, ср. Занимание, което доставя удоволствие през свободното време; забавление.
приключение - мн. приключения, ср. Неочаквана или странна случка, която е свързана с риск, с преодоляване на препятствия и др.; авантюра.
кръвотечение - мн. кръвотечения, ср. Изтичане на кръв навън поради увреждане на стените на кръвоносните съдове.
радиолечение - мн. радиолечения, ср. Лечение чрез радиоактивно облъчване.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: