Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

хсх - Намерени са 9 думи от търсенето
асо - мн. аса.Ас; туз, бирлик.
исо - само ед. В музиката — пригласяне с равен тон, обикн. в църковното пеене. Държа исо.
оса - мн. оси, ж. 1. Ципокрило жилещо насекомо със светложълто-черна окраска. 2. Прен. Пренебр. Зъл човек, който лесно кипва и нагрубява...
оси - ося, осе, мн. оси, прил. Който се отнася до оса. Осе гнездо.
все - нареч.1. Всички без изключение. Нали сте все учени хора там — измислете нещо!2. Всеки път, винаги. Когато и да го попиташ, все мъл...
есе - мн. есета, ср. Спец. В литературознанието — съчинение по литературен, културен, философски или друг въпрос, което не се придържа с...
псе - мн. псета, ср. 1. Лошо куче. 2. Прен. Зъл, злобен човек.
вси - обобщ. мест.Остар. Всички (в 1 знач.).
иск - искът, иска, мн. искове, (два) иска, м. Спец. Молба в съда за разрешаване на граждански, семеен, трудов и др. спор. Подавам иск. О...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: