Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

у---- - Намерени са 86 думи от търсенето
упътя - упътиш, мин. св. упътих, мин. прич. упътил, св. — вж. упътвам.
ущърб - само ед. Накърняване, вреда, щета. Нанасям ущърб на доброто му име. // прил. ущърбен, ущърбена, ущърбено, мн. ущърбени. • В ущърб ...
увула - мн. увули, ж. Спец. В анатомията - мъжец.
угода - само ед. Сгода, желание, воля. Всичко става по нейната угода. Вървя по угодата ти.
удавя - удавиш, мин. св. удавих, мин. прич. удавил, св. - вж. удавям.
унеса - унесеш, мин. св. унесох, мин. прич. унесъл, св. - вж. унасям.
утеха - само ед. Облекчаване на мъка, тъга, успокоение, радост. Намирам утеха в книгите. Нямам утеха. В нея ми е утехата.
убода - убодеш, мин. св. убодох, мин. прич. убол, св. — вж. убождам.
уважа - уважиш, мин. св. уважих, мин. прич. уважил, св. — вж. уважавам.
угадя - угадиш, мин. св. угадих, мин. прич. угадил, св. — вж. угаждам.
угася - угасиш, мин. св. угасих, мин. прич. угасил, св. — вж. угасявам.
ударя - удариш, мин. св. ударих, мин. прич. ударил, св. — вж. удрям.
удуша - удушиш, мин. св. удуших, мин. прич. удушил, св. — вж. удушавам.
уемам - уемаш, несв. и уема, св. Стеснявам дреха при ръба, като оставям повече плат от вътрешната страна.
ужася - ужасиш, мин. св. ужасих, мин. прич. ужасил, св. — вж. ужасявам.
узная - узнаеш, мин. св. узнах, мин. прич. узнал, св. — вж. узнавам.
укажа - укажеш, мин. св. указах, мин. прич. указал, св. — вж. указвам.
улика - мн. улики, ж. Спец. В правото — предмет, белег, следа като основание за обвинение. Срещу него няма улики.
улица - мн. улици, ж. 1. Път между сградите в населено място. Широка улица. Оживена улица. Главна улица. Долита шум от улицата. 2. Прен. Ж...
улича - уличиш, мин. св. уличих, мин. прич. уличил, св. — вж. уличавам.
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: