Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

учи - Намерени са 20 думи от търсенето
уча - учиш, мин. св. учих, мин. прич. учил, несв. 1. Занимавам се в учебно заведение и вкъщи, за да добия знания, да овладея определен м...
уви - междум. За изразяване на съжаление, горчивина. Уви, дъждът валеше все така силен.
кучи - куча, кучо и куче, мн. кучи, прил. Разг. Кучешки. • Кучи син. Негодник.
ручило - мн. ручила, ср. Дълга тръба на гайда, която предизвиква дълбок нисък и еднообразен звук.
учител - учителят, учителя, мн. учители, м. 1. Специалист, който обучава ученици. Учител по български език. Учител по история. Начален учит...
поручик - мн. поручици, м. Истор. Офицерски чин, равен на старши лейтенант.
училище - мн. училища, ср. 1. Учебно заведение, в което учат ученици (рядко — висше учебно заведение). Средно училище. Музикално училище. Во...
съзвучие - мн. съзвучия, ср. 1. Съчетание от няколко едновременно звучащи тона с различна височина. 2. Еднакъв край на стихове; рима. 3. Само...
учителка - мн. учителки, ж. Жена учител.
злополучие - мн. злополучия, ср. 1. Неблагополучие, неуспех. 2. Нещастие, бедствие.
самоучител - самоучителят, самоучителя, мн. самоучители, (два) самоучителя, м. Учебник, предназначен за самостоятелни занимания, без учител. Са...
подпоручик - мн. подпоручици, м. Остар. Офицерски чин, който се равнява на младши лейтинант.
поучителен - поучителна, поучително, мн. поучителни, прил. Който служи за поучение, поука; обогатяващ със знание, опит. Поучителна книга.
учителство - само ед. 1. Професия, работа на учител. Започвам учителство. 2. Учителското съсловие. Българското учителство.
учителствам - учителстваш, несв. Работя като учител, практикувам учителство. Учителствах две години в родното си село.
благополучие - само ед.Спокоен, щестлив живот в материална сигурност.
предучилищен - предучилищна, предучилищно, мн. предучилищни прил. Който е преди първи клас на училището. Предучилищна възраст.
неблагозвучие - мн. неблагозвучия, ср. Съчетание от звукове, което не звучи приятно; нехармонично съчетание.
учителствувам - учителствуваш. Учителствам.
взаимоучителен - взаимоучителна, взаимоучително, мн. взаимоучителни, прил.Който се отнася до система на обучение, при която по-добрите ученици обуч...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: