Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

урал - Намерени са 11 думи от търсенето
крал - кралят, краля, мн. крале, м. 1. Титла на мо-нарх, както и лицето, което я носи. 2. Прен. Едър собственик, първи в някой отрасъл на...
трал - тралът, трала, мн. тралове, (два) трала, м. 1. Конусовидна мрежа за ловене на риба. 2. Във военното дело — устройство за откриване...
уран - само ед. 1. В древногръцката митология — бог на небето, баща на титаните, циклопите и сторъките великани. 2. Име на планета от слъ...
натурален - натурална, натурално, мн. натурални, прил. 1. Естествен, природен, без подправяне. Натурална големина. Натурални продукти. Натурал...
фигурален - фигурална, фигурално, мн. фигурални, прил. 1. Който е съставен от фигури. 2. Фигуративен. Фигурален израз. // нареч. фигурално. //...
плурализъм - само ед. 1. Спец. Учение, според което в основата на света лежат множество самостоятелни духовни същности. 2. Принцип на обществен...
натуралист - мн. натуралисти, м. 1. Естествоизпитател. 2. Последовател на натурализма.
дуралуминий - дуралуминият, дуралуминия, само ед., м. Спец. Твърда и лека сплав на алуминий с мед и други метали, използвана в самолето-строенет...
натурализъм - само ед. Спец. 1. Течение в литературата и изкуството, което се стреми към фотографиране на действителността. 2. Философско течени...
натурализация - само ед. 1. Приемане на гражданство на чужда страна. 2. Усвояване начина на живот на друг народ. Местното население е подложено на...
натурализирам - натурализираш, несв. и св. Предоставям граждански права на чужденец. — натурализирам се. Приемам чуждо гражданство.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: