Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

треб - Намерени са 30 думи от търсенето
дреб - дребта, само ед., ж. Дребни остатъци, отпадъци след развлачване на лен, вълна, памук и др
трем - тремът, трема, мн. тремове, (два) трема, м. 1. Покрито отворено място пред стаите на къща; пруст. 2. Отворено преддверие на църква...
трен - тренът, трена, мн. тренове, (два) трена, м. Остар. Влак.
треба - мн. треби, ж. Църковна служба или обред от частен характер (при кръщене, брак).
требя - требиш, мин. св. требих, мин. прич. требил, несв. Разг. 1. Какво/кого. Унищожавам, убивам безпощадно; изтребвам. Требя насекоми. Т...
ястреб - мн. ястреби, (два) ястреба, м. Граблива птица с тъмносиви пера по гърба, къс клюн и остри дълги нокти. // прил. ястребов, ястребов...
потреба - мн. потреби, ж. 1. Разг. Необходимост, нужда. 2. Само мн. Вещи от първа необходимост. Домашни потреби.
требвам - требваш, несв.; какво. Изисквам чрез документи сума, храна, служебно облекло и др. Требвам храна за болните в болницата.
изтребя - изтребиш, мин. св. изтребих, мин. прич. изтребил, св. - вж. изтребвам.
требник - мн. требници, (два) требника, м. Спец. Църковна книга с молитви, изпълнявани при треби.
разтребя - разтребиш, мин. св. разтребих, мин. прич. разтребил, св. — вж. разтребвам.
употреба - само ед. Използване, употребяване, прилагане. Голяма употреба. Намира употреба в медицината. Не е годен за употреба. Изхвърлям от ...
потребен - потребна, потребно, мн. потребни, прил. Който е необходим, от който има потреба, нужда. Потребен човек.
употребя - употребиш, мин. св. употребих, мин. прич. употребил, св. — вж. употребявам.
изтребвам - изтребваш, несв. и изтребя, св.; какво/кого. Унищожавам, убивам докрай всички или всичко. Изтребвам мравките. Изтребвам плевелите ...
употребим - употребима, употребимо, мн. употребими, прил. 1. Който се употребява (в определена степен). Много употребим. 2. Който е годен за у...
непотребен - непотребна, непотребно, мн. непотребни, прил. Който не е потребен; ненужен, излишен. Непотребни мебели. // същ. непотребност, непо...
разтребвам - разтребваш, несв. и разтребя, св.; какво. Подреждам, слагам ред в нещо (обикн. в домакинството). Разтребвам стаята. Трябва да разт...
потребител - потребителят, потребителя, мн. потребители, м. Човек, който задоволява потребата си от нещо чрез купуване; купувач, консуматор.
потребност - потребността, мн. потребности, ж. Необходимост, нужда, потреба.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: