Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

томи - Намерени са 11 думи от търсенето
роми - само мн. Цигани.
този - или съкр. тоз и тоя, тази или съкр. таз и тая, това и разг. туй, мн. тези или съкр. тез и тия, показ. мест. 1. Като прил. При посо...
анатомия - само ед.1. Наука за строежа на организмите.2. Строеж на орган или организъм.//прил. анатомичен.// прил. анатомически.
атомизъм - и атомистика (фр. atomisme, англ. atomism, нем. Atomistik)Филос. Механично-материалистично учение, възникнало в др. Гърция (Демокр...
биотомия - (по био- + гр. tome 'рязане')Мед. Разрязване на жив организъм с научна цел.
автотомия - (по авто- + -томия)Биол. Спонтанно откъсване на крайници и други части на тялото при някои животни като самозащита.
пантомима - мн. пантомими, ж. Театрално представление, в което образите се изграждат без думи, а само с жестове и мимика.
томителен - томителна, томително, мн. томителни, прил. Който измъчва, изнурява. Томителен зной. Томителна жажда.
атомизатор - (клат. atomisator)Техн. Уред за разпръскване течност на много ситни частици; пулверизатор.
артериотомия - (нлат. arteriotomia по гр. arteria 'артерия' + -томия)Мед. Кръвопускане от артерия.
бластомицети - (нлат. blastomycetes по гр. blastos 'израстък' + mykes 'гъба')Микробиол. Общо название на квасните гъбички.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: