Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

тозо - Намерени са 7 думи от търсенето
таз- - Разг. Първа съставна част на сложни думи със значение тази, напр. тазвечерен, тазгодишен, тазсутрешен и др.
тази - — вж. този.
теза - мн. тези, ж. Основно положение, което се поддържа и доказва в научно съчинение; становище, схващане. Неговата теза е ясна.
този - или съкр. тоз и тоя, тази или съкр. таз и тая, това и разг. туй, мн. тези или съкр. тез и тия, показ. мест. 1. Като прил. При посо...
тези - — вж. този.
антозои - (нлат. anthozoa по гр. anthos 'цвете' + zoon 'животно')Зоол. Коралови полипи с формата на цветя.
сперматозоид - мн. сперматозоиди, (два) сперматозоида, м. Мъжка полова клетка, съдържаща се в спермата.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: