Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Значение на думата тикам

тикаш, несв. 1. Какво/кого. Движа, карам да върви, като бутам, тласкам, натискам. Тикам количка с бебе. Тикам кола. Тикам го пред себе си. 2. Разг. Какво. Мушкам, пъхам, завирам някъде. Тикам тетрадките в чантата. Тика пръсти в косата си. 3. Разг. Какво. Давам на някого насила; натрапвам. Тика му пари в ръцете. Тика му бележника под носа. 4. Прен. Кого. Подтиквам, подбуждам, насърчавам непрекъснато за дейност. Постоянно го тикат да учи. — тикам се. 1. Разг. Влизам с напиране, със сила, мушкам се, навирам се. Тикам се в автобуса. 2. Прен. Разг. Натрапвам се, напирам, вра се. Тикам се, където не ми е мястото. • Тикам се под носа (на някого). Разг. Натрапвам се на вниманието. • Тикам под носа/в очите (на някого, нещо). 1. Настойчиво повтарям някакъв факт; натрапвам. 2. Показвам отблизо като доказателство на твърдение. Тикам под носа му документа. 3. Повтарям факт като доказателство, натяквам.

Превод на тикам на английски език

tikam

Линк до тази страница

Сподели тази страница във Facebook

Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: