Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

тео - Намерени са 21 думи от търсенето
теб - лично мест. съкр. — вж. тебе.
тез - — вж. този.
тек - прил. неизм. Който е с нечетен брой. Хората са тек.
тел - телът, тела, мн. телове, (два) тела, м. и тел, телта, само ед., ж. 1. Само ед. Тънка метална нишка. Връзвам с тел. 2. Само м. Парч...
тен - тенът, тена, само ед., м. 1. Цвят на кожата. Светъл тен. 2. Слънчев загар. Придобивам тен.
метеор - мн. метеори, (два) метеора, м. 1. Спец. В астрономията — неголямо небесно тяло, движещо се в междупланетното пространство, което п...
теория - мн. теории, ж. 1. Система от идеи в един клон на знанието, които обобщават практическия опит, натрупан от човека в процеса на опоз...
апотеоз - мн. апотеози.1. В античността - обред за обожествяване на лица или предмети.2. Прен. Възвеличаване, прослава на лица, събития, пре...
пантеон - мн. пантеони, (два) пантеона, м. 1. У древните гърци и римляни — храм, посветен на всички богове. 2. Монументално здание, в което ...
теорема - мн. теореми, ж. Спец. Математически постулат, който подлежи на доказване. Прилагам теорема. Решавам теорема.
метеорит - мн. метеорити, (два) метеорита, м. Паднал на Земята метеор. // прил. метеоритен, метеоритна, метеоритно, мн. метеоритни. Метеорите...
теология - само ед. Спец. Богословие. // прил. теологичен, теологична, теологично, мн. теологични. // прил. теологически, теологическа, теоло...
теоретик - мн. теоретици, м. 1. Човек, който изследва теорията на някоя област на знанието. Инженер теоретик. 2. Разг. Човек, който е откъсна...
теокрация - само ед. 1. Политическо господство на духовенството в държавното управление. 2. Държава с такова управление (Ватикана). // прил. т...
метеоролог - мн. метеоролози, м. Специалист по метеорология. // прил. метеороложки, метеороложка, метеороложко, мн. метеороложки.
теоретичка - мн. теоретички, ж. Жена теоретик.
теоретичен - теоретична, теоретично, мн. теоретични, прил. 1. Който е направен въз основа на теорията или който се отнася до въпросите на теори...
метеорология - само ед. Наука за физическото състояние на атмосферата, за атмосферните явления, промяната на времето и климата. // прил. метеорол...
теоретизирам - теоретизираш, несв. и св. Разсъждавам теоретически, без връзка с практиката. // същ. теоретизиране, ср.
теоретически - теоретическа, теоретическо, мн. теоретически, прил. Теоретичен. // нареч. теоретически.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: