Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

твие - Намерени са 34 думи от търсенето
шествие - мн. шествия, ср. Организирано тържествено придвижване на много хора; процесия. Факелно шествие.
бедствие - мн. бедствия.Голяма обществена беда; напаст, катастрофа.// прил. бедствен.
действие - мн. действия, ср. 1. Проява на някаква енергия, функциониране на нещо. Всяко действие има равно по сила противодействие. 2. Извърш...
отсъствие - мн. отсъствия, ср. 1. Само ед. Положение на неналичие на някого или нещо. Отсъствие на средства. 2. Неявяване на някого на определ...
нашествие - мн. нашествия, ср. 1. Навлизане на нападател в дадена страна. 2. Прен. Внезапна поява на насекоми или други животни в голямо колич...
следствие - мн. следствия, ср. 1. Това, което е в зависимост от определена причина; последица, резултат, извод, ефект. Следствие от тази луда ...
напътствие - мн. напътствия, ср. 1. Думи, с които съветваме този, който тръгва на път. 2. Указания, упътване, насоки за постигане на успех в ня...
присъствие - мн. присъствия, ср. Присъстване, наличие. В нечие присъствие.
съдействие - мн. съдействия, ср. Подкрепа, помощ, поддръжка; сътрудничество. Полицията разчита на съдействие от страна на гражданите.
съчувствие - мн. съчувствия, ср. 1. Отзивчиво отношение към чувствата, скръбта, нещастието на някого. Търся съчувствие. 2. Остар. Благожелателн...
вследствие - • Вследствие на. Предлог. В резултат, по причина.
пришествие - обикн. ед. Идване. • Второ пришествие. Повторно идване на Исус Христос на земята в деня на Страшния съд.
въздействие - мн. въздействия, ср.Действие с цел упражняване на влияние или за постигане на резултат, промяна. Изпадам под въздействието на музи...
пътешествие - мн. пътешествия, ср. Дълго далечно пътуване.
хвалебствие - мн. хвалебствия, ср. Публична похвала; хвалба (във 2 знач.). В словото му имаше само хвалебствия.
последствие - мн. последствия, ср. Последица. • Оставям (нещо) без последствия. Не удовлетворявам (молба, искане и др.).
спокойствие - само ед. Качество на спокоен. Радвам се на спокойствие в брака. Спокойствието на езерото. Пълно спокойствие и тишина. Запазвам спо...
удоволствие - мн. удоволствия, ср. 1. Само ед. Приятно чувство, радост, наслаждение (от успех, преживяване, удовлетвореност и др.). 2. Развлечен...
препятствие - мн. препятствия, ср. 1. Пречка, спънка, преграда. 2. В спорта — бариера, която се прескача при някои видове бягане.
приветствие - мн. приветствия, ср. Поздравление.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: