Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

с-о----- - Намерени са 55 думи от търсенето
сродница - мн. сродници, ж. Жена сродник.
сродявам - сродяваш, несв. и сродя, св. 1. Кого! какво. Сватосвам. Сродихме двете семейства. 2. Прен. Кого. Правя да стане близък, сроден с д...
стоварям - стоваряш, несв. Стоварвам.
столевка - мн. столевки, ж. Банкнота от сто лева. Нова столевка.
столувам - столуваш, несв. Храня се в стол.
стоманен - стоманена, стоманено, мн. стоманени, прил. 1. Който се отнася до стомана. Стоманена врата. 2. Прен. Който има голяма твърдост, уст...
стоножка - мн. стоножки, ж. Многокрако животно с подобно на червей тяло.
стопанин - мн. стопани, м. 1. Човек, който притежава собственост и/или се грижи за нея; собственик, владетел. Добър стопанин. Богат стопанин....
стопанка - мн. стопанки, ж. Жена стопанин. Малката стопанка на голямата къща. Моята стопанка умря млада.
стопявам - стопяваш, несв. и стопя, св. 1. Какво/ кого. Топя изцяло, докрай. Стопявам лед. Стопявам желязо. Болестта я стопи. 2. Какво. Правя...
стотарка - мн. стотарки, ж. Разг. Банкнота от сто лева; столевка.
стотинка - мн. стотинки, ж. Монета, равна на една стотна от лева. Жълти стотинки. • Правя на две стотинки. Жарг. Унижавам, обиждам, ругая. • ...
скорпион - мн. скорпиони, (два) скорпиона, м. 1. Малко членестоного животно с извиваща се над главата му опашка с отровен шип. 2. Зодиакално ...
сборя се - сбориш се, мин. св. сборих се, мин. прич. сборил се, св. — вж. сборвам се.
свободен - свободна, свободно, мн. свободни, прил. 1. Който има свобода; независим. Свободен народ. 2. Който не е забраняван или ограничаван....
свойство - мн. свойства, ср. Отличителен признак, белег. Физически свойства на телата.
сговорен - сговорна, сговорно, мн. сговорни, прил. Който се проявява или живее в сговор. Сговорно семейство. Сговорна дружина планина повдига...
скоклест - скоклеста, скоклесто, мн. скоклести, прил. Разг. Който е с дълги и слаби крака. Скоклесто момче.
сконфузя - сконфузиш, мин. св. сконфузих, мин. прич. сконфузил, св. — вж. сконфузвам.
скорошен - скорошна, скорошно, мн. скорошни, прил. Разг. Който е станал или ще стане в близко време, наскоро. Тая работа е скорошна. Чакам ск...
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: