Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сяк - Намерени са 17 думи от търсенето
сък - съкът, съка, мн. съкове, (два) съка, м. Диал. Твърда част от дърво или дървен материал, която е основа на клон; чеп, чвор.
сак - сакът, сака, мн. сакове, (два) сака, м. 1. Дълга торба от мрежа за ловене на риба. 2. Голяма пътна или пазарска чанта. 3. Остар. П...
сок - сокът, сока, мн. сокове, (два) сока, м. 1. Течност, съдържаща се в тъканите, клетките или в кухините на животинските и растителнит...
сякаш - нареч. 1. Изразява предположение; струва ми се, като че ли. Навън сякаш вали. 2. Изразява сравнение; като че ли, също като. А тя, ...
всякак - нареч.1. По всякакъв начин, по всеки възможен начин. Аз всякак мога да карам — ти му мисли!2. Разг. При всяко положение. Ще успееш...
всякой - вин. всякого, дат. всякому, всякоя, всякое, мн. всякои, обобщ. мест.Остар. Всеки, всички.
просяк - мн. просяци, м. Човек, който проси (в 1 знач.) и живее от подаяния, от милостиня. // прил. просяшки, просяшка, просяшко, мн. прося...
всякога - нареч.Всеки път, по всяко време, във всяко време; винаги. Както всякога, така и сега.
всякъде - нареч.Остар. Навсякъде.
всякого - -вж. всякой.
всякому - -вж. всякой.
всякогаж - нареч.Остар. Всякога.
всякакъв - всякаква, всякакво, мн. всякакви, обобщ. мест.1. Като прил. Обикн. мн. За означаване на множество от качествени признаци на предме...
завсякога - нареч. Остар. Завинаги.
навсякъде - предлог. По всички места, навред. Навсякъде ходих, но по-хубав град не видях.
отвсякъде - нареч. От всички страни. Отвсякъде пристигат гости.
просякиня - мн. просякини, ж. Жена просяк.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: