Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

суе - Намерени са 16 думи от търсенето
сур - сура, суро, мн. сури, прил. Диал. 1. Светлосив. Сури елени. 2. В който има бяло и сиво. Сури биволи.
сух - суха, сухо, мн. сухи, прил. 1. Който не съдържа влага, не е мокър. Суха кърпа. Суха земя. 2. Който е останал без вода, пресъхнал. ...
всуе - нареч.Остар. Напразно, напусто.
суек - мн. суеци, (два) суека, м. Диал. Лалугер.
суета - мн. суети, ж. Обикн. ед. 1. Всичко безсмислено, дребно, напразно, малоценно. 2. Склонност към нещо безсмислено, към парадиране. 3....
осуетя - осуетиш, мин. св. осуетих, мин. прич. осуетил, св. — вж. осуетявам.
суетен - суетна, суетно, мн. суетни, прил. 1. Който проявява суета. Суетна жена. 2. Който изразява суета. Суетни движения. Суетни желания. ...
суетня - мн. суетни, ж. Суетене, забързани или безцелни движения. Около закланото животно цареше суетня.
суетлив - суетлива, суетливо, мн. суетливи, прил. Суетен. // нареч. суетливо. // същ. суетливост, суетливостта, ж.
суеверен - суеверна, суеверно, мн. суеверни, прил. 1. Който вярва в свръхестествени сили. Суеверна жена. 2. Който е подтикнат или предизвикан...
суеверие - мн. суеверия, ср. Вярване в свръхестествените сили като двигател на събитията.
суетя се - суетиш се, мин. св. суетих се, мин. прич. суетил се, несв. Забързано или безсмислено се движа. Суетя се пред огледалото. // същ. с...
неописуем - неописуема, неописуемо, мн. неописуеми, прил. Който не може да се опише с думи; много голям, неизразим. Неописуема радост.
осуетявам - осуетяваш, несв. и осуетя, св.; какво. Правя нещо да не стане, да не се осъществи. Осуетявам заговор.
засуетя се - засуетиш се, мин. св. засуетих се, мин. прич. засуетил се, св. — вж. засуетявам се.
засуетявам се - засуетяваш се, несв. и засуетя се, св. Започвам да се суетя. Влакът щеше да идва и пътниците се засуетиха по перона.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: