Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сре - Намерени са 76 думи от търсенето
бре - част.Диал. При обръщение или вместо обръщение - за изразяване на фамилиарност, пренебрежение, ирония.
яре - мн. ярета, ср. Малкото на коза; козле. // прил. ярешки, ярешка, ярешко, мн. ярешки. Ярешка кожа. От стара коза яре. Разг. Опитен, ...
сред - предлог. 1. В средата, в центъра на определено пространство; насред, всред, посред. Сред селото. Сред стаята. 2. В средата на опре...
срез - срезът, среза, мн. срезове, (два) среза, м. Разрез. Правя напречен срез.
среда - само ед. 1. Място или точка, еднакво отдалечени от краищата на цялото. В средата на стаята. Среда на пръчка. 2. Момент, еднакво от...
срежа - срежеш, мин. св. срязах, мин. прич. срязал, св. — вж. срязвам.
среша - срешеш и срешиш, мин. св. сресах и среших, мин. прич. сресал и срешил, св. — вж. сресвам.
среща - мн. срещи, ж. 1. Срещане. Като че всички коли си направиха среща в центъра на града. 2. Организирано събиране на хора на едно мяст...
срещу - предлог. 1. За означаване на движение или разположение в противоположна посока. Кара право срещу мене. Срещу прозореца е шкафът. 2...
всред - предлог. Сред.
досред - предлог. 1. До средата, до центъра на определено място. Досред селото. 2. До средата, до половината на определен период от време. ...
насред - предлог. Изразява: 1. Отношение към място в средата на пространство, където се развива действието. Колата спря насред полето. 2. О...
срещам - срещаш, несв. и срещна, св. 1. Кого/какво. Временно се събирам и после се разминавам с някого, който се движи в противоположна пос...
срещна - срещнеш, мин. св. срещнах, мин. прич. срещнал, св. — вж. срещам.
посред - предлог. По средата на (пространството, време, множество и др.); всред, насред. Посред улицата. Посред нощ. Посред хората.
сребро - само ед. 1. Спец. Бял и бляскав ковък благороден метал, от който могат да се изработват накити. Изделия от сребро. 2. Изделия от т...
средно - нареч. Приблизително, около, горе-долу. Вземам средно по три хиляди на месец.
изсред - предлог. Разг. Измежду, из средата, откъм средата. Изсред редиците се чу глас.
среден - средна, средно, мн. средни, прил. 1. Който се намира в средата; средищен, централен. От трите чанти вземи средната. Средно разполо...
насреща - нареч. 1. В срещуположната страна или посока. Стоеше насреща ми усмихната. 2. Против. Ще излязат насреща му заедно. • Аз съм насре...
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: