Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сорб - Намерени са 6 думи от търсенето
сорт - сортът, сорта, мн. сортове, (два) сорта, м. 1. Вид културно растение. Сорт ябълки. Десертни сортове грозде. 2. Вид, разред. Тези о...
абсорбер - (нем. Absorber по лат. absorbeo 'поглъщам')1. Хим. Абсорбент.2. Техн. Уред за поглъщане на химически или битови пари.
абсорбция - мн. абсорбции. В химията и физиката - процес на поглъщане, на всукване и усвояване.
абсорбент - (лат. absorbens, -entis 'поглъщащ')Хим. Мед. Вещество, имащо способността да поглъща газове, пари и др.
адсорбция - (лат. adsorptio по ad-sorbeo 'поглъщам')Хим. Поглъщане на пари от някакъв газ или на разтворени вещества от някаква течн...
абсорбирам - абсорбираш. За вещество - притежавам свойството да поглъщам всуквам, попивам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: