Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сно - Намерени са 56 думи от търсенето
сноб - снобът, сноба, мн. сноби, м. Човек с бедни духовни интереси и неблагороден произход, който се стреми да изглежда като аристократ и...
сноп - снопът, снопа, мн. снопи и снопове, (два) снопа, м. 1. Множество от вързани заедно стъбла на ожънати житни растения с класа, както...
снова - сновеш, мин. св. сновах, мин. прич. сновал, несв. 1. Какво. С помощта на приспособления опъвам и навивам по специален начин прежда...
снощи - нареч. Вчера вечерта. Снощи бях на гости.
вдясно - нареч.От дясната страна.
кросно - мн. кросна, ср. Част от тъкачен стан - право кръгло дърво (на едно се навива основата, а на друго - готовата тъкан). Затягам кросн...
наясно - нареч. Без неясноти, без съмнения. Вече съм наясно как се работи с тази машина.
основа - мн. основи, ж. 1. Долна или вътрешна част на нещо, която го крепи. Основи на строеж. 2. Главна част на действие. 3. Само мн. Изход...
яснота - само ед. Качество на ясен. Внасям яснота в проблема.
сносен - сносна, сносно, мн. сносни, прил. Който е приемлив, добър, задоволителен. Сносна заплата. Сносни цени. Сносно прекарване.
снощен - снощна, снощно, мн. снощни, прил. Който е от снощи или е станал снощи. Снощно веселие. Снощен дъжд. Снощна среща.
леснота - само ед. Леснина, лекота. Пиша с леснота.
наснова - насновеш, мин. св. насновах, мин. прич. насновал, св. - вж. насновавам.
натясно - нареч. В недостатъчно пространство. Живеем натясно. • Хващам (някого) натясно. Поставям някого в затруднено положение, принуждавам...
надясно - нареч. 1. В посока на дясната страна. Завивам надясно. 2. На страната на десните политически сили. • Наляво и надясно. На всички с...
теснота - само ед. 1. Качество на тесен. Теснотата на стаята се компенсираше от нейната дължина. 2. Прен. Рядко. Ограниченост, липса на широ...
основен - основна, основно, мн. основни, прил. 1. Който служи за основа, за опора. Основен камък. 2. Най-важен, най-значим, главен. Основен ...
отдясно - нареч. От дясната страна. Тя седи отдясно. Изстрелът дойде отдясно.
относно - предлог. По отношение на; що се касае до; по повод на; за. Относно заповедта не сме говорили.
гласност - гласността, ж.Публичност, явност.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: