Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

снина - Намерени са 11 думи от търсенето
свила - само ед. Остар. 1. Коприна. Коси като от свила. 2. Влакнести израстъци на царевичен кочан.
свита - мн. свити, ж. 1. Лица, които придружават важна особа. Кралска свита. 2. Прен. Пренебр. Лица, които се намират постоянно около няко...
скица - мн. скици, ж. 1. План, чертеж на нещо без детайли. Скица на сграда. 2. Предварителна повърхностна, недетайлизирана рисунка. 3. В л...
слива - мн. сливи, ж. 1. Овощно дърво, чиито плодове са обикн. тъмносини или тъмночервени, имат сплесната костилка, зреят през есента и се...
снижа - снижиш, мин. св. снижих, мин. прич. снижил, св. — вж. снижавам.
сниша - снишиш, мин. св. сниших, мин. прич. снишил, св. — вж. снишавам.
спица - мн. спици, ж. Една от металните пръчки, които съединяват централната част на колело на велосипед с обиколните.
срина - сринеш, мин. св. сринах, мин. прич. сринал, св. — вж. сривам.
сюита - мн. сюити, ж. Циклично музикално произведение, което се състои от няколко различни по съдържание и форма части с общ замисъл. Стар...
леснина - мн. леснини, ж. Начин за извършване или постигане на нещо без трудности или с малко трудности. Намирам леснината на работата. Тряб...
теснина - мн. теснини, ж. 1. Тясно място между стръмни склонове в планина; клисура. Минавам през теснините. 2. Тясно място, стеснение.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: