Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

смо - Намерени са 42 думи от търсенето
осмостен - мн. осмостени, м. Геометрическо тяло, оградено с осем стени.
космонавт - мн. космонавти, м. Човек, който извършва полет в космическото пространство. Летец-космонавт. // прил. космонавтски, космонавтска, ...
космодрум - мн. космодруми, (два) космодрума, м. Площадка със съоръжения за изстрелване на космически кораби и изкуствени спътници.
смотолевя - смотолевиш, мин. св. смотолевих, мин. прич. смотолевил, св. — вж. смотолевям.
засмолявам - засмоляваш, несв. и засмоля, св.; какво. Намазвам със смола някаква повърхност, за да не пропуска вода. Засмолявам лодка.
космогония - само ед. Спец. Учение, дял от астрономията, за произхода на вселената. // прил. космогоничен, космогонична, космогонично, мн. косм...
космология - само ед. Спец. Дял от астрономията, учение за общите закономерности в устройството на вселената.
космополит - мн. космополити, м. 1. Човек, който поради професията си живее и/или работи в различни страни. 2. Привърженик на космополитизма. 3...
насмолявам - насмоляваш, несв. и насмоля, св.; какво. Покривам повърхността на нещо със смола.
смотанячка - мн. смотанячки, ж. Жена смотаняк.
смотолевям - смотолевяш, несв. и смотолевя, св.; какво. Казвам нещо неясно; смънквам. Смотолеви нещо под носа си. Смотолевям нещо за обяснение.
усмотрение - само ед. Преценка, разбиране, убеждение, мнение. • По мое усмотрение. По моя преценка, мнение.
осмоъгълник - мн. осмоъгълници, м. Геометрическа фигура с осем ъгъла.
космонавтка - мн. космонавтки, ж. Жена космонавт.
макрокосмос - само ед. Целият свят около човека; всемир, вселена.
микрокосмос - само ед. 1. Светът на малките тела. 2. Прен. Светът на човека.
осмокласник - мн. осмокласници, м. Ученик в осми клас.
космонавтика - само ед. Теория и практика на космическите полети. Развита космонавтика. Напреднала космонавтика.
космополитен - космополитна, космополитно, мн. космополитни, прил. 1. Който се отнася до космополит. Космополитен стил на живот. 2. В който има х...
осмокласничка - мн. осмокласнички, ж. Ученичка в осми клас.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: