Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сем - Намерени са 46 думи от търсенето
семинар - мн. семинари, (два) семинара, м. 1. Групови практически занятия под ръководството на преподавател (предимно във висше учебно завед...
осеменя - осемениш, мин. св. осемених, мин. прич. осеменил, св. — вж. осеменявам.
семедел - мн. семедели, (два) семедела, м. Вътрешна част на семе, в която се съдържа зародишът на бъдещото растение.
семенен - семенна, семенно, мн. семенни, прил. Който се отнася до семе. Семенна обвивка.
асемичен - (по а- + гр. sema 'признак')Книж. Който няма признаци; неясен, непознаваем.// Същ. асемичност.
семестър - мн. семестри, (два) семестъра, м. Учебно полугодие във висшите учебни заведения. Летен семестър. // прил. семестриален, семестриал...
серсемин - мн. серсеми, м. Серсем.
семитизъм - само ед. Особеност на семитските народи, тяхната култура или език.
семантика - само ед. Спец. 1. В езикознанието — наука, която изследва значенията на езиковите единици и отношението към назоваваните предмети....
семинария - мн. семинарии, ж. 1. Средно специално учебно заведение за подготовка на свещеници. 2. Сградата, в която е разположено такова учебн...
семиотика - само ед. Спец. 1. Наука за знаковите и сигналните системи и използването им за предаване на съобщения сред хората и животните. 2. ...
семкаджия - мн. семкаджии, м. Разг. 1. Човек, който пече и/или продава семки (във 2 знач.). 2. Пренебр. Незначителен човек.
полисемия - само ед. Спец. В езикознанието — многозначност на думата.
семейство - мн. семейства, ср. 1. Съпружеска двойка и живеещите заедно с нея роднини (деца, родители, братя и сестри). Голямо семейство. Учите...
осеменявам - осеменяваш, несв. и осеменя, св.; какво. Изкуствено оплождам животно.
семечистач - мн. семечистачи, м. Човек, който работи на машина за прочистване на семена за посев.
семасиолог - мн. семасиолози, м. Специалист по семасиология.
семинарист - мн. семинаристи, м. 1. Ученик в семинария. 2. Участник в семинар (в 3 знач.). Всички семинарйсти от Летния семинар по български ез...
глосематика - (по гр. glossa 'език' + (мате)матика)Език. Функционална дистрибутивна езикова теория, създадена от датския езиковед L. H...
повсеместен - повсеместна, повсеместно, мн. повсеместни, прил. Който става навсякъде или е разпространен върху голяма територия. Повсеместни гра...
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: