Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

секу - Намерени са 9 думи от търсенето
сека - сечеш, мин. св. сякох, мин. прич. сякъл, несв. 1. Какво. Удрям с нещо остро, за да разделя на части. Сека дърво. 2. Кого/какво. Уб...
секс - сексът, секса, само ед., м. 1. Пол. 2. Всичко, което се отнася към половия живот. 3. Водене на полов живот.
секунда - мн. секунди, ж. 1. Единица за време, равна на 1 /60 част от минутата. 2. Прен. Много кратко време; миг, момент. След секунда се вр...
секундант - мн. секунданти, м. 1. Посредник и свидетел на дуел. 2. Помощник на състезател през почивката или след състезанието.
ватсекунда - (по ват + секунда)Ел. Единица мярка - енергията, отделена от електрически ток с мощност 1 ват за 1 секунда.
секундарен - секундарно, секундарно, мн. секундарни, прил. Второстепенен, вторичен. Секундарно ударение.
секундомер - мн. секундомери, (два) секундомера, м. Прибор за измерване на малки интервали с точност до хилядни от секундата.
пресекулки - само мн. • На пресекулки. Като се извършва откъслечно, от време на време, с прекъсвания. Дишам на пресекулки.
секундарник - мн. секундарници, (два) секундарника, м. Стрелка на часовник, която показва секундите.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: