Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

с я - Намерени са 12 думи от търсенето
семасиология - само ед. Спец. Дял от езикознанието, който изучава значението на думите; семантика (в 1 знач.).
сеизмография - само ед. Записване на колебанията на земната кора със сеизмограф. // прил. сеизмографски, сеизмографска, сеизмографско, мн. сеизмо...
социализация - само ед. 1. Приобщаване към среда, колектив, общество. 2. Превръщане на частната собственост в обществена.
спецификация - само ед. 1. Определяне и изброяване на специфични особености на нещо. 2. Спец. Основен документ от техническата документация, в ко...
сигнализация - мн. сигнализации, ж. 1. Предаване на сигнали на разстояние. 2. Система от устройства за приемане и изпращане на сигнали.
стабилизация - само ед. Стабилизиране. // прил. стабилизационен, стабилизационна, стабилизационно, мн. стабилизационни.
стерилизация - само ед. Стерилизиране.
стоматология - само ед. Спец. Дял от медицината, който се занимава с лечението на зъбите, венците и другите свързани с тях органи. // прил. стома...
субординация - мн. субординации, ж. Система, при която по-нисшите се подчиняват на по-висшите; подчинение. // прил. субординационен, субординацио...
сквернословя - сквернословиш, мин. св. сквернослових, мин. прич. сквернословил, несв. Говоря с неприлични, обидни, скверни думи. // същ. сквернос...
стереометрия - само ед. Спец. Дял от геометрията, който изучава триизмерно телата, фигурите. // прил. стереометричен, стереометрична, стереометри...
сугестология - само ед. Спец. Наука за сугестията като един от психотерапевтичните методи за въздействие върху човека.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: