Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

р----т - Намерени са 16 думи от търсенето
ръбест - ръбеста, ръбесто, мн. ръбести, прил. Който има по повърхността си много ръбове. Ръбести столове.
радист - мн. радисти, м. Радиотелеграфист.
радост - радостта, мн. радости, ж. 1. Само ед. Чувство на вътрешно задоволство, удоволствие, което се изразява с вълнение, възбуда. Голяма ...
разбит - разбита, разбито, мн. разбити, прил. 1. Счупен, строшен. Разбита врата. Разбита чаша. 2. Победен. Разбита войска. 3. Прен. Сломен,...
развит - развита, развито, мн. развити, прил. 1. Който е физически силен, здрав. Развита мускулатура. 2. Който е умствено усъвършенстван; н...
разлат - разлага, разлато, мн. разлати, прил. Плитък и широк. Разлата чиния.
разпит - мн. разпити, (два) разпита, м. Разпитване (обикн. в полицията).
разчет - само ед. Предварително съставен план за изразходване; сметка.
рапорт - мн. рапорти, (два) рапорта, м. Писмено или устно служебно съобщение до висшестоящата организация, до по-старшия офицер и др. под.;...
расист - мн. расисти, м. Привърженик на расизма. // прил. расистки, расистка, расистко, мн. расистки.
реснат - ресната, реснато, мн. реснати, прил. Който е с ресни.
ремонт - само ед. Възстановяване, поправяне и поддържане в изправност на нещо. Ремонт на кола. Основен ремонт. // прил. ремонтен, ремонтна,...
рунест - рунеста, рунесто, мн. рунести, прил. Рунтав.
рушвет - мн. рушвети, (два) рушвета, м. Разг. Подкуп.
регент - мн. регенти, м. Временно изпълняващ монархически функции поради непълнолетие на престолонаследника или при междуцарствие. // прил....
реликт - мн. реликти, (два) реликта, м. 1. Спец. Организми от предишни геологични епохи, запазени в почти неизменен вид на ограничени места...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: