Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

р-д--------- - Намерени са 11 думи от търсенето
радиолокация - само ед. Определяне местоположението на обектите чрез облъчване с радиовълни.
радиотерапия - само ед. Лекуване с радиоактивни елементи.
радиоактивен - радиоактивна, радиоактивно, мн. радиоактивни, прил. Който проявява радиоактивност. Радиоактивен елемент.
радиолечение - мн. радиолечения, ср. Лечение чрез радиоактивно облъчване.
радиолокатор - мн. радиолокатори, (два) радиолокатора, м. Устройство за откриване на различни обекти чрез радиолокация.
радиостанция - мн. радиостанции, ж. 1. Апаратура, инсталация за предаване и приемане на сигнали, на информация посредством радиовълни. 2. Уред за...
радиотехника - само ед. 1. Наука за електромагнитните колебания и радиовълните, както и за тяхното приложение в практиката. 2. Съвкупност от ради...
радиофикация - само ед. Снабдяване, оборудване с приспособления за радиовръзка.
радиофицирам - радиофицираш, несв. и св.; какво. Снабдявам, обзавеждам с приспособления за радиовръзка. Радиофицирахме района.
родоначалник - мн. родоначалници, м. 1. Най-старият запомнен прадядо (или прабаба), от който произлиза родът. 2. Прен. Основоположник, създател, ...
рудиментален - рудиментарна, рудиментарно, мн. рудиментарни, прил. Зачатъчен, първичен, елементарен, основен. Рудиментарна наука. Рудиментарни ор...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: