Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

рян - Намерени са 19 думи от търсенето
мряна - мн. мрени, ж. Вид сладководна риба със заострена глава.
дрянка - мн. дренки, ж. 1, Плод на дрян. 2. Разг. Дрян. • От един дол дренки. Разг. Пренебр. Еднакви в недостатъците си.
мъждрян - мн. мъждряни, (два) мъждряна, м. Диал. Дърво, вид ясен с бели цветове; бял ясен. // прил. мъждрянов, мъждрянова, мъждряново, мн. м...
горянин - мн. горяни, м.1. Диал. Планинец.2. Истор. Разг. Лице от въоръженото съпротивително движение срещу комунистическата власт през 50-т...
мирянка - мн. мирянки, ж. Жена мирянин.
презрян - презряна, презряно, мн. презрени, прил. Когото презират или който предизвиква презрение. Презрян човек. Презряна твар.
мирянин - мн. миряни, м. Остар. Човек, който не е духовно лице; светски човек. // прил. мирянски, мирянска, мирянско, мн. мирянски. Мирянски...
припрян - припряна, припряно, мн. припрени, прил. 1. Който много бърза, припира; нетърпелив. Припрян човек. 2. Който се прави с бързане. При...
агарянец - мн. агарянци.Остар. Неверник турчин. (неодобрително название на турците защото не са християни).
агарянин - мн. агаряни.Агарянец.
дворянин - мн. дворяни, м. Истор. Лице, което принадлежи към дворянството. // прил. дворянски, дворянска, дворянско, мн. дворянски. Дворянски...
дряновица - мн. дряновици, ж. Дрянова тояга, пръчка.
самарянин - мн. самаряни, м. Човек, който според морала си е склонен да помага на другите, без да търси изгода.
самарянка - мн. самарянки, ж. 1. Остар. Доброволна медицинска помощничка при бедствие или война. 2. Жена самарянин.
заподозрян - заподозряна, заподозряно, мн. заподозрени, прил. За когото се допуска, че е извършил престъпление или нещо нередно.
дворянство - само ед. Истор. Привилегирована господстваща част от населението при монархическото управление.
самарянство - само ед. Склонност или действия на самарянин.
презвитерянец - мн. презвитерианци, м. Последовател на презвитерианството. // прил. презвитериански, презвитерианска, презвитерианско, мн. презвит...
презвитерянство - само ед. Протестантско учение, което отрича властта на епископата и признава само свещениците.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: