Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

рсррррр - Намерени са 89 думи от търсенето
асонанс - мн. асонанси, (два) асонанса.В литературата - съзвучие, повторение на еднакви гласни в един или няколко съседни стиха.
аспержи - Градинско коренисто растение с крехки и сочни стъбла, които се употребяват за храна.
аспирин - мн. аспирини, (два) аспирина.1. Лекарство с бял цвят и тръпчив, кисел вкус против настинка, температура и др; ацетизал.2. Таблетка...
асомния - (нлат. assomnia по а- + лат. somnus 'сън')Мед. Безсъние.
аспержа - (фр. asperge от лат. asparagus)Бот. Растение от сем. кремови с подземно стъбло, от което излизат силно удължени месести пъпки, чии...
астазия - (нлат. astasia по а- + гр. stasis 'стоене')Мед. Неспособност да се пази равновесие.
астения - (нлат. asthenia по а- + гр. sthenos 'сила')Мед. Слабост, безсилие, болнавост; отпуснатост.// Прил. астеничен.
астерия - (фр. asterie от гр. aster 'звезда')Зоол. Морска звезда.
вселена - само ед.1. Всичко, което съществува; космос, свят.2. Цялата земя, земното кълбо. Нашата вселена.
всаждам - всаждаш, несв. и всадя, св.1. Какво. Садя между други, насаждам.2. Прен. Какво. Правя да проникне дълбоко в съзнанието и да остане...
всмукна - всмукнеш, мин. св. всмукнах, мин. прич. всмукнал, св.— вж. всмуквам.
встрани - нареч.1. За място — вляво или вдясно от една точка; настрана. Той стоеше встрани от пътя.2. За посока — вляво или вдясно от една т...
всякога - нареч.Всеки път, по всяко време, във всяко време; винаги. Както всякога, така и сега.
ескадра - мн. ескадри, ж. Спец. Голямо военно съединение на бойни кораби или на самолети. // прил. ескадрен, ескадрена, ескадрено, мн. ескад...
еснафка - мн. еснафки, ж. Жена еснаф (в 3 знач.).
естрада - мн. естради, ж. 1. Издигнато място, обикн. на открито, за изпълнение (на артисти, оркестри, оратори и др.) пред публика. 2. Разг. ...
всякъде - нареч.Остар. Навсякъде.
оскъден - оскъдна, оскъдно, мн. оскъдни, прил. Който е в малко или недостатъчно количество. Оскъдна храна. Оскъдни познания. // същ. оскъдно...
оскърбя - оскърбиш, мин, св. оскърбих, мин. св. оскърбил, св. — вж. оскърбявам.
осмъртя - осмъртиш, мин. св. осмъртих, мин. прич. осмъртил, св. — вж. осмъртявам.
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: