Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

рррррс - Намерени са 78 думи от търсенето
радиус - обикн. ед. 1. Спец. В геометрията - права линия, която съединява центъра с коя да е точка от окръжност или от повърхността на къл...
разнос - само ед. Разнасяне. // прил. разносен, разносна, разносно, мн. разносни. Разносна търговия.
разпис - само ед. Разпределение на учебни знания във висши учебни заведения по дни и часове.
разпус - само ед. Край на служба в църквата, когато хората излизат.
ракурс - само ед. В изкуството — положение на изобразяван предмет в перспектива от определена гледна точка. Подходящ ракурс.
романс - мн. романси, (два) романса, м. 1. Къса лирическа поема с любовно съдържание. 2. Късо музикално лирическо произведение. 3. Песен в ...
статус - само ед. Положение, състояние. Висок обществен статус. Подобрявам статуса. Имам статус. Придобивам статус.
потрес - само ед. 1. Разтърсване. 2. Силна емоционална реакция, дълбоко вълнение с елемент на ужас и страх.
поднос - мн. подноси, (два) подноса, м. Плосък разлат съд, който служи за сервиране; табла.
подпис - мн. подписи, (два) подписа, м. Собственоръчно написано име или знак за името, който обикновено съдържа инициалните букви.
пренос - само ед. 1. Пренасяне от едно място на друго. Пренос-превоз. 2. Сбор в счетоводството, който се презаписва от една страница на дру...
принос - мн. приноси, (два) приноса, м. 1. Само ед. Добавка, постижение, които издигат на по-висока степен, развиват. Голям принос в наукат...
процес - мн. процеси, (два) процеса, м. 1. Последователна смяна на състоянието в развитието на нещо; ход, развой. Учебен процес. 2. Прогрес...
скопос - м. и ж., само ед. Разг. Умение да се свърши дадена работа добре; майсторлък. // прил. скопосен, скопосна, скопосно, мн. скопосни.
термос - мн. термоси, (два) термоса, м. Специално пригоден съд за поддържане на температурата на поставените в него течности или храни. Дву...
импулс - мн. импулси, (два) импулса, м. 1. Вътрешен подтик, желание за осъществяване на нещо. Успехът ми даде импулс да се боря. 2. Спец. В...
кускус - само ед. Малки тестени сушени зрънца, които се варят и се ядат като юфка.
мускус - само ед. Силно ароматно вещество, извличано от жлезите на някои животни или от някои растения. // прил. мускусен, мускусна, мускус...
примус - мн. примуси, (два) примуса, м. Кухненски уред с течно гориво за готвене.
суфикс - мн. суфикси, (два) суфикса, м. Спец. В граматиката — наставка.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: