Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

рррррр- - Намерени са 24 думи от търсенето
актино- - (по гр. actis, -inos 'лъч')Първа съставна част на сложни думи със значение 'лъчист', напр. актинотерапия.
балнео- - Първата съставна част със значение минерални бани, напр. балнеолечебница, балнеолечение.
гастро- - (по гр. gaster 'стомах')Първа съставна част на сложни медицински термини със значение 'стомашен', напр. гастро...
златно- - Първа съставна част на сложни думи, означаваща който има златист, златен блясък, напр. златножълт, златнорус и др.
жлъчко- - Първа съставна част на сложни думи със значение който се отнася до жлъчен сок, напр. жлъчкогонен, жлъчкоотделяне, жлъчкообразуване...
жлъчно- - Първа съставна част на сложни думи със значение който се отнася до жлъчка (в 1 знач.), напр. жлъчнокаменен.
кънтри- - Първа съставна част на сложни думи със значение народен (стил), напр. кънтримузика, кънтрипевец, кънтристил.
библио- - (по гр. biblion 'книга')Първа съставна част на сложни думи със значение 'книга', напр. библиофил.
високо- - Първа съставна част на сложни думи със значение в голяма степен, много, над средната норма, напр. високоавторитетен, високоблагоро...
военно- - Първа съставна част на сложни думи със значение военен, напр. военноавиационен, военноагресивен, военноадминистративен.
енерго- - Първа съставна част на сложни думи със значение енергия (в 1 знач.), напр. енергобаланс, енергокомбинат, енергомашиностроене, енер...
железо- - Първа съставна част на сложни думи със значение; 1. Който е свързан с желязо: железобетон, железодобив. 2. Който е свързан транспо...
зелено- - - Първа съставна част на сложни думи, означаваща който има зелен цвят или цвят, който е примесен със зеления, напр. зеленоок, зеле...
камено- - Съставна част на сложни думи със значение който е свързан с камък, напр. каменоделец, каменодобив, каменомелачка, каменопад, камен...
кардио- - Първа съставна част на сложни думи със значение който е свързан със сърцето, напр. кардиограф, кардиолог, кардиопатия и др.
кафяво- - Първа съставна част на сложни думи със значение цвят, който има кафяв оттенък, напр. кафявосив, кафявочервен и др.
контра- - Първа съставна част на сложни думи със значение противодействие, противопоставяне, напр. контраатака, контранастъпление, контрапре...
мегало- - Първа съставна част на сложни думи със значение на увеличен, прекалено голям: мегалозавър, мегаломан и др.
частно- - Първа съставна част на сложни думи със значение частен, напр. частнонаучен, частностопански, частнособственически и др.
псевдо- - Първа съставна част на думи, която има значение мним, лъжлив, напр. превдокултура, псевдофилософ, псевдонаука и др.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: