Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

рма - Намерени са 93 думи от търсенето
германизация - (по лат. germanus 'германски')Понемчване. // прил. германизирам.
германистика - (нем. Germanistik)Език. Дял от езикознанието, който изучава германските езици.
дерматология - само ед. Дял от медицината, който изучава кожата и свързаните с нея заболявания.
информативен - информативна, информативно, мн. информативни, прил. Който информира, осведомява.
реформаторка - мн. реформаторки, ж. Жена реформатор.
сперматозоид - мн. сперматозоиди, (два) сперматозоида, м. Мъжка полова клетка, съдържаща се в спермата.
фармакология - само ед. Спец. Наука за лекарствата и влиянието им върху живия организъм. // прил. фармакологичен, фармакологична, фармакологично,...
фармакомания - само ед. Спец. Безконтролна употреба на лекарствени средства като болезнено увлечение.
фармацевтика - само ед. Фармация. // прил. фармацевтичен, фармацевтична, фармацевтично, мн. фармацевтични. Фармацевтична промишленост.
формализация - само ед. Спец. Представяне и изучаване на някои области от знанието във вид на формална система.
формализирам - формализираш, несв. и св. какво. Държа за формата, издигам за основен критерий формата, а не съдържанието. Престанете да формализи...
трансформатор - мн. трансформатори, (два) трансформатора, м. Съоръжение за изменяне на напрежението на електрическата енергия.
хидротермален - хидротермална, хидротермално, мн. хидротермални, прил. Който се отнася до топли минерални води. Хидротермален извор.
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: