Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Значение на думата ред

редът, реда, мн. редове, (два) реда, м. 1. Разположени в права линия същества или еднородни предмети, знаци. Застани в реда си! Купувам си билет за десети ред. Редове на писмо. 2. Хоризонтална ивица, пласт. Плета няколко реда бръчкол и после започвам плетката. 3. Само ед. Време за осъществяване на нещо. Дойде редът ми да вляза при лекаря. Ред му е да има внуци. 4. Последователност. По азбучен ред. 5. Значителен брой от последователно следващи еднородни неща; редица. Имам ред причини да не дойда. Написани са ред произведения на тази тема. 6. Следващи едно след друго във времето събития; поредица, низ, върволица. В този ред трябва да поставим и тяхната сватба. 7. Само ед. Правилно, установено състояние, разположение на нещо. Поддържам реда в къщата. Документите са в ред. 8. Само ед. Правила, по които се извършва нещо. По съдебен ред. Установен ред за гласуване. 9. Само ед. Строй, режим. Държавен ред. 10. Само мн. Състав. В редовете на стачниците настъпи смут. • На дневен ред. Който непосредствено предстои. • Чета между редовете. Схващам, долавям скрития смисъл. • В реда на нещата. Нормално, естествено (нещо).

Съновник: Ред

ако въдворяваш насън, друг ще се облагодетелства от печалбите или постиженията ти. ако спазваш установен ред, ще бъдеш възнаграден за усилията и търпението ти. празни редове в зала са знак, че приятелите и близките ти ще те изоставят в труден момент. ако сядаш на преден ред на представление, ще се стремиш към благоразположението на важна особа.

Превод на ред на английски език

order

Линк до тази страница

Сподели тази страница във Facebook

Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: